موضوعات = آلودگی صدا
تعداد مقالات: 7
1. مروری بر اهمیت اثرات آلاینده های صوتی بر آبزیان: با تاکید بر رفتار تغذیه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1397

سعید شفیعی ثابت


2. آلودگی صوتی در محیط های شهری و تأثیر راهکارهای مدیریتی ترافیک بر محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1394

آیسان ایمان پور نمین؛ تورج نصرآبادی؛ حسین مهرآوران؛ ساناز زبانی


3. بررسی آلودگی صوتی در مجتمع کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهسا تیزنوبیک؛ مریم محمدی روزبهانی


6. بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی تحت تاثیر از صدای فرودگاه بین المللی اهواز

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 1-13

نگین بابادی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ کاظم حمادی


7. بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه 5 تهران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-8

ساناز فتحی؛ پروین نصیری؛ محمد رضا منظم اسماعیل پور؛ رویا مرادی؛ فاطمه رزاقی