موضوعات = هوش مصنوعی
تعداد مقالات: 4
1. پیش بینی جذب سطحی فنل از فاضلاب با خاک اره با استفاده از روش های هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

محسن کشاورز؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


2. ارائه الگوئی بهینه برای مسیر راه آهن تبریز ورزقان با استفاده از مدل AHP-FUZZY

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

هاشم رستم زاده؛ ایرج تیموری؛ مهدی اصغری


3. ارزیابی روش شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی غلظت ریزگردها (مطالعه موردی: استان خوزستان-اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

حسین محمد عسگری؛ آرزو سلیمانی