موضوعات = حمل و نقل شهری
تعداد مقالات: 3
1. کاربست الگوی leed-nd برای سنجش پایداری محیطی و برنامه ریزی انرژی در محلات- مورد پژوهی :محله اقتصاد و سرچشمه گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

رضا پاسیان خمری


2. اندازه‏گیری کارائی زیست محیطی شبکه اتوبوسرانی تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده‏ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

حمید آماده؛ ساحل زمانی


3. الگوی زیست محیطی برنامه ریزی حمل ونقل شهری با استفاده از مدل های سیستم پویایی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 28-11

مهدی استادی جعفری؛ امیرعباس رصافی