موضوعات = مدیریت بلایای طبیعی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل رویکرد نظری مدیریت سوانح طبیعی در ایران با استفاده از مفهوم فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1395

مهدی نوجوان؛ اسماعیل صالحی؛ بابک امیدوار؛ شهرزاد فریادی


2. بررسی مدل های مدیریت سوانح طبیعی با استفاده از مفاهیم تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1395

مهدی نوجوان؛ اسماعیل صالحی؛ بابک امیدوار؛ شهرزاد فریادی


3. تهیه نقشه خطر حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی، رگرسیون لجستیک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در بخشی از استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مجید محمدی؛ شنطیا جمال؛ آرمان منصوری


4. پهنه بندی خطر لغزش در عرصه های جنگلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فریدون طاهری؛ سید عطاءاله حسینی؛ سید محمدمعین صادقی؛ نسترن زارع؛ آزاده دلجویی؛ مریم مرادنژادی؛ منیژه طالبی


5. بررسی همدیدی سرما‌زدگی محصول پرتقال استان مازندران در بهمن ماه 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

عباسعلی آروین؛ سمانه عظیم زاده


6. پیش‌بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو، راهکاری برای کشاورزی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1397

سمیره صی محمدی؛ کیومرث زرافشانی؛ محسن توکلی؛ فرزاد امیری؛ حسین مهدی زاده


7. بررسی اثرتراکم جمعیت آسیب پذیر بر تاب آوری مناطق شهری مطالعه موردی محلات نواحی سه و چهار منطقه12شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

اکرم نوروزی؛ رحیم سرور؛ مسعود مهدوی حاجیلویی