موضوعات = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 42
26. اثر جهانی‌شدن اقتصادی بر عملکرد محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

احمد جعفری صمیمی؛ زینب غلامی


27. تدوین شاخص های تضمین صلاحیت و شایستگی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مدیریت شهری (مطالعه موردی منطقه 5 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

گودرز همتی


28. توسعه مفهوم حاکمیت سرزمینی و حفاظت از محیط زیست در پرتو آرا و رویه های قضایی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری؛ سحر زارعی


29. ارایه مدل مدیریت آنالیز تولید انرژی برق از مزارع بادی با استفاده ازسیستم WEB GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

دردانه آقاجانی


30. گسترش عملکرد کیفیت (QFD )، ابزاری در راستای تحقق مشارکت مردمی در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی مطالعه : بوستان علوی شهر قم )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

زینب محسنی نیا؛ مهدی کلهر؛ محمد رضا کلهر


31. عنصر بالکن و بررسی کارایی اقلیمی آن در ساختمان های مسکونی شهر تبریز بر اساس ضوابط ارائه شده مقررات ملی ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

حسن ابراهیمی اصل؛ رامین کلانتر؛ الناز حاجی ولیلی


32. کنکاشی بر روند تحولات شاخص های پایداری در نظام بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

لیلا زمانی


33. یک تحلیل کمی از رفتار سازگار با محیط‌زیست در حمل و نقل دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

میلاد مهدی زاده؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


34. نقش سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در تحقق توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فائزه هاشمی؛ حسن صدیقی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی


35. مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم تهران از رهگذر برنامه های راهبردی توسعه گردشگری (مورد منطقه 15تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

رحیم سرور؛ نوبخت سبحانی؛ زینب موسوی؛ مجید اکبری


40. الگوی زیست محیطی برنامه ریزی حمل ونقل شهری با استفاده از مدل های سیستم پویایی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 28-11

مهدی استادی جعفری؛ امیرعباس رصافی


41. آموزه هایی از طبیعت در طراحی معماری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 118-107

علی شرقی؛ عبدالحمید قنبران


42. تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 95-87

فرهاد دبیری؛ سید عباس پورهاشمی؛ فرناز سعید ارشادی