موضوعات = اکوسیستم ها
تعداد مقالات: 10
1. تغییرات فصلی جامدات محلول و معلق در دو آبخوان منطقه لردگان و تخمین آن‏ها با استفاده از هدایت الکتریکی و کدورت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1394

یاسر استواری؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان


2. بررسی درصد فراوانی نسبی و شاخص های تنوع زیستی پرندگان مهاجر زمستان گذران مطالعه موردی: خور حسن لنگی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1395

پیمان کرمی؛ صابر قاسمی؛ محمد کمانگر


3. واگرایی ریختی اشکول در امتداد جنگل های هیرکانی شمال ایران، شاهدی بر وجود خردپناه گاه در طی آخرین دوره یخبندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1395

زهرا افتخار؛ مرتضی نادری؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ نعمت الله خراسانی


4. مطالعه وضعیت تراکم و فراوانی گونه توتیای خار کوتاه Echinometra mathaei) ( در پی مرگ و میر تعدادی از کلنی های بزرگ مرجانی در آب های جزیره کیش،خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

آزاده صالح دوست؛ محمد جواد جامی؛ حسین نگارستان


5. ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فرزانه چگنی؛ مهرداد هادی پور؛ مرتضی نادری؛ آزاده کاظمی


6. شناسایی نواحی مهم عرضه خدمات چندگانه بوم‌سازگان (مطالعه موردی: بخش شرقی حوضه آبخیز گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا اسدالهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ مژگان السادات عظیمی


7. مدلسازی زیستگاه گراز در پناهگاه حیات وحش لوندویل با استفاده از روش فاصله ماهالانوبیس پارتیشن بندی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

آزیتا فراشی؛ مهشید حسینی؛ محمد سرباز


8. مدل سازی توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) در استان گلستان با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محسن احمدپور؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ محمدعلی عشاقی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


9. اثرگرمایش جهانی برتغییرات درجه روزهای رشد گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

رضا ابراهیمی؛ زینب مخیری


10. تحلیل تیپ جنگل با استفاده از شاخصهای اکولوژیک (مطالعه موردی: منطقه مارون بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهه حکمت زاده؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی