موضوعات = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 18
1. مکان یابی سایت های جدید تکثیر و پرورش ماهی در طول مسیر رودخانه کبکیان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1394

سهیل سبحان اردکانی؛ زینب محرابی


2. بررسی مقایسه ای جاذب‌های زیستی و معدنی در کاهش شوری آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1396

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا


3. ارزیابی مدل LARS-WG و روش تغییر عامل در ریز مقیاس نمایی بارش و درجه حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمدرضا گودرزی؛ علی نوری


4. توسعه مدلی تجربی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون مقاوم برای تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

بهزاد قیاسی؛ اصغر کمالی؛ سارا محمدی؛ روح اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی


5. تخمین پارامتر ضریب ذخیره آب‌نمود واحد لحظه‌ای کلارک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

حمزه نور؛ سمیه فضلی؛ مریم احمدی آخورمه


6. تخمین پارامترهای کیفی آب‌خوان دشت گیلان با استفاده از آزمون گاما و مدل‌های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1397

محمد عیسی زاده؛ سید مصطفی بی آزار؛ افشین اشرف زاده؛ رضوان خانجانی


7. ارزیابی قابلیت روش تجزیه متعامد سره جهت تعیین ورودی به مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه ورودی به سد علویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

صابر معظمی؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ عباس اکبرزاده


8. تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و میزان آزادسازی عناصر غذایی از کود دامی در سطوح مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

الناز عزیزوند؛ الناز صباغ تازه؛ مریم حاجی رسولی


9. ارزیابی خشکسالی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی با تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1395

اباذر سلگی؛ امیر پورحقی؛ فریدون رادمنش


10. مقایسه عملکرد مدل های شبکه های بیزین و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه ماربره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


11. مقایسه روش‌های مختلف هیدرولوژیکی و اکوهیدرولوژیکی در برآورد جریان زیست‌محیطی رودخانه مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1396

نازک روزگاری؛ محمد تقی ستاری؛ هاجر فیضی


12. ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های ANN و ANFIS در تخمین جریان ورودی به سد رئیس‌علی دلواری

دوره 21، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 30-47

علی اسکندری؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ فریماه سعیدی


13. تبیین ارجح ترین منبع تامین آب پالایشگاه گاز پارسیان استان فارس؛ کاربست رهیافت ذی‏نفعان چندگانه

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 123-138

منصور غنیان؛ امید مهراب قوچانی؛ منا درانی


15. مدلسازی و تحلیل حساسیت کیفیت آب خروجی مخزن سد میمه با استفاده از نرم افزار CE-QUAL-W2

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 47-64

نیما حیدرزاده؛ نسیم نیساری تبریزی


16. تأثیر آبیاری با شوری مختلف بر برخی خصوصیات خاک عامل تجمع نمک (مطالعه موردی: بیغرد شهرستان خنج)

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 141-152

احسان کمالی مسکونی؛ سید فخرالدین افضلی


18. کنترل سیل و تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب‌های شهری(مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-109

نازیلا رزمجوئی؛ محمد مهدوی؛ حمیده افخمی؛ محسن محسنی ساروی؛ بهارک معتمد وزیری