موضوعات = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 24
1. مکان یابی سایت های جدید تکثیر و پرورش ماهی در طول مسیر رودخانه کبکیان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1394

سهیل سبحان اردکانی؛ زینب محرابی


2. ارزیابی مدل LARS-WG و روش تغییر عامل در ریز مقیاس نمایی بارش و درجه حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمدرضا گودرزی؛ علی نوری


3. توسعه مدلی تجربی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون مقاوم برای تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

بهزاد قیاسی؛ اصغر کمالی؛ سارا محمدی؛ روح اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی


4. تخمین پارامتر ضریب ذخیره آب‌نمود واحد لحظه‌ای کلارک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

حمزه نور؛ سمیه فضلی؛ مریم احمدی آخورمه


5. ارزیابی قابلیت روش تجزیه متعامد سره جهت تعیین ورودی به مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه ورودی به سد علویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

صابر معظمی؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ عباس اکبرزاده


6. تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و میزان آزادسازی عناصر غذایی از کود دامی در سطوح مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

الناز عزیزوند؛ الناز صباغ تازه؛ مریم حاجی رسولی


7. اثر تغییر اقلیم بر متغییرهای کمی و کیفی مخازن سد ( دما و غلظت TDS) با استفاده از مدل SWAT و مدل CE-QUAL-W2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

محمدرضا جواهریان؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد


8. بررسی اثر سد کرخه بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS (مطالعه موردی: دشت عباس، دهلران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

شهلا پایمزد؛ محمدرضا رضایی؛ ایاد اعظمی


9. استفاده از روش‌های استخراج مشخصه تابع اطلاعات مشترک در ریزمقیاس نمایی آماری برای بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر بارش شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

زهرا رزاق زاده؛ وحید نورانی؛ آیدا حسینی بقانام


10. اثر پومیس بر دور آبیاری و کیفیت غذایی پیازدر دونوع بافت خاک تحت شرایط کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

الناز صباغ تازه؛ نسرین صادقیان


11. ارزیابی ارتباط بین تراز آب زیرزمینی، وضعیت خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان ایوان، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

مرزبان فرامرزی؛ دنیا امینی؛ نسیم میرزائی؛ مریم موسوی


12. ارزیابی خشکسالی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی با تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1395

اباذر سلگی؛ امیر پورحقی؛ فریدون رادمنش


13. مقایسه عملکرد مدل های شبکه های بیزین و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه ماربره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


14. بررسی مقایسه ای جاذب‌های زیستی و معدنی در کاهش شوری آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1396

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا


18. ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های ANN و ANFIS در تخمین جریان ورودی به سد رئیس‌علی دلواری

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 31-47

علی اسکندری؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ فریماه سعیدی


19. تبیین ارجح ترین منبع تامین آب پالایشگاه گاز پارسیان استان فارس؛ کاربست رهیافت ذی‏نفعان چندگانه

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 123-138

منصور غنیان؛ امید مهراب قوچانی؛ منا درانی


21. مدلسازی و تحلیل حساسیت کیفیت آب خروجی مخزن سد میمه با استفاده از نرم افزار CE-QUAL-W2

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 47-64

نیما حیدرزاده؛ نسیم نیساری تبریزی


24. کنترل سیل و تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب‌های شهری(مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-109

نازیلا رزمجوئی؛ محمد مهدوی؛ حمیده افخمی؛ محسن محسنی ساروی؛ بهارک معتمد وزیری