تعداد مقالات: 1982
1. بررسی پارامترهای کمی وکیفی فاضلاب های بیمارستانی شهر تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-17

اکبر مختاری آذر؛ امیر حسام حسنی؛ محمد رضا خانی


2. مقایسه مدلهای خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و استاتیک در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-14

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد ولی پور؛ سید محمودرضا بهبهانی


4. بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه فاضلاب در شرایط مختلف بهره برداری و راهبری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-12

افشین تکدستان؛ ناصر مهردادی؛ علی ترابیان


6. مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-18

مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری


7. حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-12

سیّد احمد میرباقری؛ امین شمس؛ سیّد حسین هاشمی؛ هادی شمس


8. بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای


11. بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-14

مجید عباسپور؛ پروین نصیری؛ تورج دانا؛ ساناز توتونچیان


12. بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-10

امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ علی ترابیان؛ سید مرتضی حسینیان؛ امیر حیات بخش


13. ارایه مدلی برای سنجش عملکرد سیستم HSE مبتنی بر مدل تعالی EFQM

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-10

ایرج محمدفام؛ امیر شکاری؛ امیرحسین خسروجردی


14. توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت پیاده در آسیا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-14

ملیحه احمدی؛ فرح حبیب


15. بررسی علمکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی ( SBR ) در تصفیه پساب های صنعتی حاوی فنل سولفونیک اسید

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-12

علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ حبیبه ربیعی هاشمی


16. امکان سنجی جذب MTBE از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-9

سعید گیتی پور؛ مصطفی ابوالفضل زاده؛ سعید گیوه چی


18. ارزیابی مدل کیفی آبخوان شهر ری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 1-10

مجید احتشامی؛ علی شریفی


19. مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 1-12

امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی


20. جذب و حذف استرونسیوم پایدار و استرونسیوم ( رادیواکتیو ) به کمک جلبک قهوه ای Cystoseiraindica در رفع آلودگی های زیست محیطی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-10

رضا دباغ؛ حسین غفوریان؛ اکبر باغوند؛ غلامرضا نبی؛ حسین ریاحی


21. مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-16

فریده عنابی؛ مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزا حسینی


22. تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 1-10

سیدمسعود منوری؛ سحر طبیبیان


23. بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-6

جلال عبداللهی؛ محمدحسن رحیمیان؛ کاظم دشتکیان؛ مهدی شادان


25. مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 2-15

مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ نسرین امانی؛ امیرحسین جاوید