حذف آرسنیک از محیط‌های آبی توسط الکتروریسی آلومینای نانولیفی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه علوم و تخقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه در میان صاحب‌نظران توافق رو به رشدی وجود دارد که جمعیت جهان با بحران آب روبرو می‌باشد و لازم است برای این چالش راهکارهایی اندیشیده شود. در این ارتباط استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین یکی از الزامات مطرح می‌باشد که بسیاری از این مشکلات را مرتفع می‌سازد. پژوهش مذکور سعی نموده تا با بهره‌مندی از فناوری نانو اقدام به ساخت نوعی فیلتر از نوع الیاف به نام آلومینای نانو لیفی نماید تا بوسیله آن آرسنیک موجود در آب را که از فلزات سنگین و سمی می باشد از طریق جذب سطحی حذف کند.
روش ساخت بکار رفته الکتروریسی می‌باشد که با توجه به اطمینان کامل از تولید نانویی با ساختار الیاف، مؤثرترین و همچنین به‌دلیل امکان احیای مجدد ارزان‌ترین روش برای ساخت فیلتر نانوالیاف می‌باشد. آنچه این پژوهش را علاوه بر انتخاب نوع فلز که حذف آن با استفاده از این روش از پیشینه پژوهش بسیار کمی برخوردار می‌باشد متمایز می‌سازد جایگزینی PAN به‌جای PVP است که به دلیل مقاومت حرارتی بالای پلی‌آکریلونیتریل و حفظ ساختار لیف نانو الیاف در طول فرآیند سینترینگ (تزریق) و تخریب پیش ماده آلومینیوم، صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حذف آرسنیک تحت تأثیر پارامترهای pH، زمان تماس، غلظت اولیه فلز، حجم محلول و مقدار جاذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه آن pH برابر 2، زمان تماس 60 دقیقه، غلظت اولیه فلز ppm5، حجم محلول 50 میلی لیتر و مقدار جاذب 0.05 گرم بدست آمده که منجر به حذف حدود 90 درصدی آرسنیک گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات