ارزیابی عملکرد محیط زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل شرکت ستاره آریا نوین آیلین

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت تهران و کارشناس فنی شرکت ستاره آریا نوین آیلین

4 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بوئین زهرا و کارشناس کنترل کیفیت شرکت ستاره آریا نوین آیلین

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت مطلوب مواد زاید آلی شهری، کشاورزی و صنعتی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آن‌ها در تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای به خصوص از دیدگاه محیط‌زیستی و بهداشتی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر از مبدأ به کود کمپوست و تجزیه شیمیایی و میکروبی کود تولید شده و مقایسه آن با استانداردهای مرجع در این زمینه بود.
روش بررسی: یک دستگاه کمپوستر با ظرفیت تبدیل 10-5 کیلوگرم پسماند تر در شهرداری منطقه 22 تهران نصب گردید و سپس باکتری Alicyclobacillus sendaiensis به مخزن دستگاه اضافه شد و روزانه پسماندهای تر درون آن ریخته می‌شد و بعد از 24 ساعت کمپوست برداشت می‌گردید. سپس کمپوست برداشت شده از نظر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که غلظت فلزات سنگین و تعداد باکتری‌های سالمونلا و کلی‌فرم‌های مدفوعی کمپوست خروجی دستگاه کم‌تر از حد مجاز بود و با استانداردهای مرجع کاملا مطابقت دارد. سایر ویژگی‌های شیمیایی کمپوست نیز مطلوب بود که نشان دهنده تولید کود آلی با کیفیتی است و استفاده از آن می‌تواند سبب بهبود حاصل‌خیزی خاک‌ها شود.
بحث و نتیجه‌گیری: دستگاه کمپوستر مورد مطالعه به خوبی و در زمان کوتاه بدون تولید شیرابه و بوی نامطبوع و نیز بدون هیچ‌گونه آلودگی محیط‌زیستی پسماندهای تر را به کود تبدیل کرد و از یک سو سبب تفکیک کامل پسماند تر و خشک در مبدأ و از سوی دیگر سبب تولید یک کود کمپوست با کیفیت گردید. بنابراین استفاده از آن در مکان‌های تولید پسماند تر توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات