کاربرد الگوریتم‌های تکاملی در مسائل تخصیص کاربری زمین (مطالعه موردی: کاربری فضای سبز شهری در شهر بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست دانشکده منابع طبیعی ومحیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، ایران

2 مربی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شهرها از جنبه احیای طبیعت شهری نیاز به توجه ویژه دارند. زیرا حضور طبیعت در شهر، در وسعت، ترکیب و توزیع لازم و کافی از الزامات توسعه پایدار است. بر همین اساس یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه‌ای، تخصیص بهینه زمین به کاربری فضای سبز شهری است. از سوی دیگر یک جنبش رو به رشد نسبت به شناسایی ابزارهای هوش مصنوعی برای مکان‌یابی و استقرار کاربری زمین بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای مدل‌سازی وجود دارد، که الگوریتم‌های تکاملی جزئی از این روش‌ها هستند. این الگوریتم‌های ابزار قوی برای حل مسائل ترکیبی بزرگ‌مقیاس هستند و موفقیت آن‌ها در حل مسائل ترکیبی پیچیده منجر به انتخاب آن‌ها برای حل این دسته از مسائل شده است. بنابراین در این تحقیق از الگوریتم‌های تکاملی(ژنتیک) برای تعیین مکان‌های مناسب جهت ایجاد پارک‌های محله‌ای در سطح شهر بیرجند به کار گرفته شد و پس از مقایسه با نتایج حاصل از روش ترکیب خطی وزنی به منظور اعتبارسنجی مدل، مشخص شد که، الگوریتم‌های تکاملی دارای پتانسیل خوبی برای کار با داده‌های فضایی و ارزیابی تناسب کاربری می‌باشند؛ و در مدت‌زمان کم با دقت بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتر به جواب‌های بهتری دست می‌یابند

کلیدواژه‌ها

موضوعات