مکانیابی مناطق تجاری منطقه 17 شهر تهران با استفاده ازمنطق فازی به روش AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار / دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.13484.2220

چکیده

امروزه مکان‌یابی کاربری‌های شهری با استفاده از GIS در برنامه‌ریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است، کاربری‌های تجاری یکی از کاربری‌های مهم شهری است که سایر فعالیتهای مهم شهری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، مراکز تجاری نوین یکی از زیر مجموعه‌های کاربری تجاری است که به صورت مجتمع‌هایی متشکل از صدها مغازه و واحدهای تجاری – خدماتی در سطح نواحی شهر مکان‌یابی و طراحی می‌شوند. شایان ذکر است که انسان به صورت فعالانه با فضا برخورد می‌کند و همواره با آن در داد و ستد و اطلاعات است، فرد با قرارگیری در یک مکان مناسب از منظر محیط زیستی و دریافت اطلاعات توسط حواس خود قادر خواهد بود که به محیط پاسخ فعال داده و توجه خود را به آن محیط معطوف کند با توجه به این موارد دوری از بیمارستان، راه آهن و پمپ بنزین و نزدیکی به مکان‌های طبیعی مانند پارک، مولفه های ذهنی سیما و منظر از جمله صمیمیت، اصالت و سرزندگی را تحت تاثیر قرار داده و در دعوت کنندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود همچنین منطقه 17 تهران با بیش از 358 هزار نفر جمعیت دارای 3 ناحیه شهرداری می‌باشد که نبود دسترسی مناسب موجب افزایش هزینه‌های دسترسی به خدمات شهری شده است. بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد با تبیین شاخص‌های مناسب و با بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به مکانیابی مناطق تجاری در منطقه 17 بپردازد. در این راستا معیارهای مناسب با مطالعه اسنادی تدوین و با استفاده از مدل AHP ارزش هر یک از معیار‌ها نسبت به دیگر معیار‌ها مشخص گردید و به هر یک از معیارهای مربوطه وزن‌هایی اختصاص یافت. در نهایت وزن‌های حاصله در لایه‌های معیارها ضرب گردید و با استفاده از ترکیبات فازی، لایه‌ها ترکیب شدند. مکان‌های مناسب در هر یک از نواحی شهرداری برای استقرار کاربری مذکور انتخاب شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات