مطالعه وضعیت تراکم و فراوانی گونه توتیای خار کوتاه Echinometra mathaei) ( در پی مرگ و میر تعدادی از کلنی های بزرگ مرجانی در آب های جزیره کیش،خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات شیلات ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.10209.1867

چکیده

مرجان ها، یکی ازبارورترین زیستگاه های دریایی از لحاظ تولیدانرژی ونرخ تولیدموادآلی محسوب می شوند. سفید شدگی ساختار مرجانها همراه با مرگ مرجان یا عدم مرگ مرجان پاسخی به نوسان شرایط محیطی و تحت استرس بودن مرجان است. این مطالعه در آبهای اطراف منطقه آزاد کیش در خلیج فارس ، در دو فصل بهار و پاییز 1388 و در 3 سایت نمونه برداری در شرق جزیره کیش برای نمونه برداری از گونه های Ecinodermata mathaei با استفاده از غواصی کردن و کوادرات های با مساحت 1 متر مربعی صورت گرفت. ناحیه های نمونه برداری شده به نام های ناحیه Big Coral, Persian Gulf و Jurassic Park می باشند. توتیای خار کوتاه بیشترین میانگین فراوانی را در Big coral در فصل پاییز دارد و کمترین میانگین فراوانی را در ناحیه Persian Gulf در فصل پاییز دارد. با افزایش مرگ و میر مرجان ها نواحی بیشتری از مرجان ها خصوصا مرجان های تخت دارای پوشش جلبکی فراوان شدند و میزان غذا برای این گونه نیز افزایش یافت و همچنین پناهگاه های مناسب نیز برای ان بوجود امد.در نتیجه هر چه غذا و بستر تخت افزایش یافت توتیای خارکوتاه بیشتری به منطقه Big coral مسلط شد و در پی افزایش تعداد گونه E.Mathaei میزان چرا نیز افزایش یافت و مقدار بیشتری از بافت زنده مرجانی در حین چریدن از بین رفت و تبدیل به بستر مرجانی مرده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات