ارزیابی تاثیر مصالح و کارآمدی سیستم‌های سرمایشی بر مصرف برق ساختمان‌های شهری: مدل WRF+BEM در منطقه شهری بندر‌عباس

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی / دانشکده علوم و فنون دریایی/دانشگاه هرمزگان/بندرعباس

2 استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی/دانشگاه هرمزگان

10.22034/jest.2018.10612.1909

چکیده

با توجه به پیش‌بینی‌های جهانی از گسترش شهر‌ها و شهرنشینی، ارزیابی و کنترل مصرف برق محیط‌های داخلی در مناطق شهری ضروری می‌باشد. به طور ویژه نگرانی خاصی در رابطه با کنترل افزایش دمای محیط‌های بیرون ساختمان‌های شهری که منجر به افزایش میزان انرژی مورد نیاز برای خنک سازی داخلی ساختمان می‌شود، وجود دارد. در اینجا ما تاثیر پارامتر‌های متفاوت مصالح و سطوح ساختمانی بر میزان مصرف انرژی سیستم‌های تهویه هوا (AC) را برای یک رویداد گرم در فصل تابستان روی منطقه شهری بندرعباس به وسیله مدل پیش‌بینی WRF جفت شده با یک طرح چند لایه‌ای انرژی ساختمانی (BEP+BEM) شبیه‌سازی می‌کنیم. شبیه‌سازی‌های انجام گرفته نشان داد که راه‌کار‌ها وپارامتر‌های متفاوتی وجود دارند که می‌توانند بزرگی شار حرارتی سیستم تهویه هوا و تاثیر متقابل آن روی میزان مصرف انرژی خنک‌سازی را تغییر دهند. مشاهده شده که نفوذ حرارتی پایین و ظرفیت گرمایی بالا مواد می‌تواند تا 44درصد صرفه‌جویی در تقاضای انرژی الکتریکی خنک سازی را به دنبال داشته باشد و بکار گرفتن سیستم‌های تهویه هوا با راندمان بالا و استفاده از یک سیاست صرفه‌جویی در انرژی (افزایش در درجه حرارت آسایش داخلی و خاموش کردن سیستم تهویه هوا در طول شب و ...) نیز می‌تواند منجر به کاهش معنی دار انرژی شود. کار ما تأییدیست بر اهمیت پارامترهای متفاوت سطوح ساختمانی و نقش آن‌ها در میزان مصرف انرژی و همچنین بیانگر اهمیت این پارامترها در برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز در آینده مناطق شهری می‌باشد. در نهایت روش ارائه شده در این مقاله یک چهارچوب جدید از مدل‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها ارائه می‌دهد که می‌تواند برای محیط شهری که در آن استفاده از سیستم‌های تهویه مصنوعی هوا ضروری می‌باشد، بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات