ارزیابی توان اکولوژیک توریسم با استفاده از مدل‌های‌ تصمیم گیری چند معیاره AHP و FAHP چانگ در محیط GIS (مطالعه موردی: شمال بهبهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 کارمند برنامه و بودجه خوزستان

3 استادیار دانشگاه بهبهان

4 استادیار دانشگاه آزاد اهواز

10.22034/jest.2018.10339.1882

چکیده

زمینه و هدف: منطقه مورد مطالعه دارای توان‌ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی، خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، پدیده‌‌های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است و در صورت برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از آنها، می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را رفع و درمسیر توسعة همه جانبه و پایدار هدایت کرد.
روش بررسی: در این مقاله ارزیابی تناسب اراضی شمال بهبهان با شناسایی پارامترهای شیب، جهت، دما، عمق خاک، تحول یافتگی خاک، بافت خاک، زهکشی خاک و تیپ پوشش گیاهی و بهره‌گیری از مدل‌های تصمیم گیریFUZZY- AHP چانگ وAHP در محیط GIS جهت کاربری توریسم انجام گرفته است. بعد از تعیین لایه‌های موزون استاندارد، تلفیق لایه‌ها با کمک روش WLC صورت گرفت.
یافته‌ها: بر پایه نقشه زون بندی نهایی از مجموع کل مساحت منطقه، 19 درصد دارای توان درجه یک و 49 درصد دارای توان درجه سه برای توریسم به روش AHP می‌باشد و به روش FAHP، 39 درصد دارای توان درجه یک و 18 درصد دارای توان درجه سه است.
نتیجه‌گیری: منطقه مورد مطالعه از نظر توان اکولوژیکی برای کاربری توریسم به خاطر وجود سازند‌های انحلالی گچساران و آسماری که دارای یک سری اشکال کارستی مانند غار، کانیون، چاله‌های بارانی و دولین می‌باشد، قابلیت بالایی دارد که علاوه بر جذابیت می‌تواند جنبه آموزشی و تفریحی نیز داشته باشد. نتایج نشان می‌دهد که زمینه گسترش فعالیت‌های توریسم در منطقه وجود دارد و شرایط منطقه برای توریسم مطلوب است که این نتیجه در روش FAHP واضح‌تر است.

کلیدواژه‌ها