ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز ترش بخش خشکی پروژه فازهای 10-9 توسعه میدان گازی پارس جنوبی و ارایه راهکارهای بهبود مدیریت HSE

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/jest.2018.11658.2036

چکیده

با توجه به توسعه و پیشرفت صنایع فرآیندی بالاخص پالایشگاههای گازی منطقه پارس جنوبی که سهم عمده ای در اقتصاد کشورمان دارند، می توان به سادگی دریافت که مخاطرات و ریسکهایی که پتانسیل ایجاد این حوادث را دارا هستند جزء لاینفک مراحل تولید و توسعه صنعتی به شمار می آیند. تیجه اینکه مدیریت ریسک و یافتن راهکارهای پیشگیرانه امری اجتناب ناپذیر میباشد. در این مقاله سعی شد تا ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله پروژه فازهای 9و 10توسعه میدان گازی پارس جنوبی که دارای طول زیاد - فشار بالا و حامل گاز ترش (تقریبا حامل 6000 تا 7000 ppm گاز H2S) بوده و در مجاورت مناطق پر جمعیت مسکونی شهر عسلویه و نیز مناطق صنعتی قرار گرفته است ارایه گردد. در این مقاله فاکتور تکرار پذیری با استفاده از تاریخچه حوادث رخ داده درگذشته و در مدت زمان معین در صنایع مشابه محاسبه گردید. سپس با لحاظ کردن شاخص های بومی سازی (پیشنهادی موسسهDNV) مقدار کمی آن در حدود 005930049.0 f= محاسبه شد. نیز با انجام شبیه سازی وتعیین سناریو های مختلف با استفاده از نرم افزار Phast Risk مقدار عددی ضریب شدت محاسبه گردید و نهایتا ریسک کمی آن نیز از ترکیب شدت و تکرار پذیری حوادث استخراج شده که با توجه به طول خط لوله منطقه مورد مطالعه مقادیر بدست آمده بصورت گراف تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان داد که با توجه به مقادیر ریسک معیار که حدودا ۴ـ۱۰ برای ۱۰۰ نفر در ریسک جمعی و ۵-۱۰ برای ریسک فردی تعیین شده بود ، مقادیر ریسک بدست آمده در حدود ۲-۱۰ برای ۱۰۰ نفر در ریسک جمعی و برای ریسک فردی مقادیر بسیار بیشتر از ۴-۱۰ می باشد. از دیگر یافته های تحقیق حاضر مشخص شدن نواحی سه گانه حریم و همچنین ارایه راهکارهای لازم جهت بهبود مدیریت HSE در شرایط بهره برداری از خطوط لوله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات