حقوق مالکیت معنوی و چالشهای آن در رابطه با بیوتکنولوژی زیست محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرعامل

2 دانشگاه علوم و تحقیقات

10.22034/jest.2018.11407.2005

چکیده

عدم تعادل بین اعطای حق اختراع داده شده از سوی دولت به فرد مخترع و منافعی که از فرد به جامعه می رسد و هم چنین چالش های اخلاقی و کاستی های پیمان نامه تریپس باعث اختلالاتی در زمینه ثبت این نوع از اختراعات شده است. محققی که سالها با صرف وقت و هزینه موفق به نوآوری شده است جامعه می بایست با اعطای مزایای مادی و معنوی در صدد جبران هزینه های وی باشد که این امر در دراز مدت به گسترش ابداع و نوآوری و هم چنین به گسترش مرزهای دانش خواهد انجامید. از سوی دیگرنبایستی منافع جامعه را در این مورد نادیده گرفت چرا که وقتی فردی موفق به کشف یا اختراعی می گردد در اصل از منابع و امکانات جامعه استفاده نموده است پس چرا باید با دادن حق انحصار به وی جامعه را از این منفعت محروم نمود. از طرفی عدم وجود تضمین لازم در موافقت نامه تریپس برای کنترل فناوری های مضر برای محیط زیست اعتماد جهانی را برای حل این چالش ها توسط تریپس ناامید نموده است. بدین منظور در متن به تک تک چالش های اخلاقی پاسخ داده شده و راهکارهایی نیز برای ایجاد توازن بین منافع شخص و جامعه ارائه گردیده است.بررسی رابطه بین سیستم ثبت و حمایت به موجب مالکیت های معنوی از اختراعات و نوآوری های مرتبط با بیوتکنولوژی زیست محیطی و نقش مالکیت معنوی در افزایش و یا کاهش و چالش های آن موضوع این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات