تدوین چهارچوب توسعه گردشگری ساحلی پایدار مبتنی بر نظرسنجی از گردشگران مطالعه موردی: ساحل چمخاله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.12778.2128

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در بحث پایداری در گردشگری، منابع انسانی به اندازه منابع طبیعی اهمیت دارند و توجه به استاندار های بالای کیفی برای جذب گردشگر ضروری است. هدف اصلی این تحقیق تدوین چارچوبی برای توسعه گردشگری ساحلی پایدار در سواحل شمالی کشورمان بوده است. تا مبتنی بر آن به ارایه راهکارهای طراحی برای چنین مناطقی پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از نظر سنجی گردشگران در منطقه ساحلی چمخاله، چارچوبی برای کیفیت گردشگری ارائه شده است.
روش بررسی: پس از انجام مطالعات میدانی در منطقه ساحلی چمخاله به عنوان منطقه ای پرطرفدار در زمینه جذب گردشگر ساحلی در استان گیلان با استفاده از پرسشنامه اطلاعاتی در زمینه مشخصات اولیه گردشگران، میزان رضایت کیفی آنها از محدوده مورد مطالعه و نیازمندی‌های گردشگران و فعالیت‌های مورد علاقه آنها در محدوده مطالعاتی ساحلی جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: نتایج بررسی ها در چهار گروه امکانات خدماتی، تفریحی، ساختمانی و رفاهی تقسیم‌بندی کردید و در هر گروه‌ ، بیشترین رضایتمندی و بیشترین عدم رضایت از طرف گردشگران بدست آمد. در خصوص نقاط ضعفهای اساسی در محدوده مطالعه به عدم دسترسی مناسب به آب آشامیدنی، فقدان فعالیت های ورزشی و ورزش های آبی و در زمینه نقاط قوت به وجود امنیت و وجود علائم و تابلو‌های راهنما می توان اشاره کرد. با توجه به نتایج مواردی نظیر امکان شنا و بازی در آب، استفاده از اسکله و قایق‌‌های تفریحی، وجود آمفی تئاتر و اجرای زنده و پخش موسیقی اهم برنامه هایی است که گردشگران در یک سایت ساحلی مایل به انجام آن هستند. .همچنین اولویت بندی درخواستهای گردشگران در زمینه امکانات مذکور به ترتیب: بهداشت محوطه، فعالیت‌های ورزشی و ورزش‌های آبی،تالار پذیرایی و رستوران و دسترسی به آب آشامیدنی بوده است.
واژه‌های کلیدی: گردشگری ساحلی، گردشگری پایدار، کیفیت گردشگری، ساحل چمخاله

کلیدواژه‌ها

موضوعات