کاربرد‌های پیل‌ سوختی میکروبی ریزساختار به عنوان مولد زیست‌انرژی و ریزحسگر‌

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت/ دانشگاه صنعتی شریف

10.22034/jest.2018.13517.2206

چکیده

در راستای گسترش پژوهش‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، پیل‌های سوختی میکروبی به عنوان سامانه‌هایی جهت استحصال زیست انرژی از مواد آلی در طی فرآیند‌های زیست‌الکتروشیمیایی و ایجاد نگرش‌هایی نوین جهت مدیریت پسماند در کانون توجه پژوهش‌های آکادمیک قرار گرفته‌اند. هدف پژوهش پیشرو مطالعه مروری بر سامانه‌های پیل سوختی میکروبی ریزساختار می‌باشد. تلاش بر این است که در وهله اول بر اساس محوریت مطالعه فرآیندهای زیست الکتروشیمیایی در قالب ریزساختار و تقابل و همپوشانی که مابین مهندسی زیست الکتروشیمیایی و مهندسی ریزساختار وجود دارد، نگرش‌های نوینی در زمینه مهندسی محیط زیست پیل‌های سوختی میکروبی مطرح گردد. سپس، با توجه به پژوهش‌های پیشین و تأکید بر ابهاماتی که شفاف‌سازی آنان راهگشای تکامل شناخت فرآیند است، چالش‌ و موضوعات قابل پیگیری در پژوهش‌های آتی مورد کنکاش قرار می‌گیرد. در نهایت، افق‌های توسعه و تجاری‌سازی پیل سوختی میکروبی ریزساختار با معرفی کاربرد‌های منحصر به فرد آن، همچون ریزحسگر‌های سنجش مواد آلاینده و تولید زیست انرژی از آن‌ها، افق‌های توسعه و تجاری‌سازی آن نیز جلوه‌گر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات