ارزیابی و تحلیل سطح‌بندی استان‌های کشور با رویکرد شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل TOPSIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه علم و هنر یزد

10.22034/jest.2018.13439.2197

چکیده

تولید انبوه و رشد صنایع به عنوان دستاورد انقلاب صنعتی، همزمان با رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهرها منجر به ناپایداری همیشگی شهرها می‌شد. شهرهایی که می‌بایست تمامی نیازهای شهروندانش را به بهترین شکل برآورده و در عین حال مکانی امن و زیبا و آرام و پاک و پر از فرصت‌های اقتصادی، شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسب برای ساکنان و آیندگانشان باشند.
این موضوع باعث شد تا توسعه پایدار شهری به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های اصلی در هزاره سوم نامیده و اخیرا نیز به صورت جدی‌تر در ایران مطرح شود. در همین راستا، پژوهش حاضر که به شیوه " توصیفی- تحلیلی" به انجام رسیده، با هدف ارزیابی و تجزیه و تحلیل توسعه پایدار در سطح کل کشور، به رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس مدل تاپسیس با 118 شاخص در سه محور کلی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و با در نظر گرفتن 13 عامل اقتصادی و اشتغال، تولیدات کشاورزی و پرورش حیوانات، تاسیسات و امکانات شهری، انرژی و صنایع عمومی (در قالب محور اقتصادی) و آموزش، شرایط و امکانات اجتماعی، فرهنگی، هنری، حمل و نقل، ایمنی و امنیت، رفاهی و بهداشتی(در قالب محور اجتماعی) و خدمات اکوسیستم، منابع طبیعی (در قالب محور محیط زیستی) و با استفاده از اطلاعات و داده‌های کمی به کمک نرم افزار MATLAB پرداخته است. نتایج برآمده نشان می‌دهد که تهران و سمنان بین استان‌های کشور در رتبه های اول و دوم و سیستان و بلوچستان در رتبه پایانی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات