ارائه مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین به‌منظور توسعه تولید سوخت سبز از جلبک‌ها در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد مهنسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/jest.2018.14596.2319

چکیده

آلودگی‌های زیست محیطی و وابستگی شدید به سوخت‌های آلاینده فسیلی از مهم‌ترین انگیزه‌های توسعه سوخت‌های سبز در کشور محسوب می‌شود. جلبک‌ها به‌عنوان یکی از جدیدترین مواد اولیه برای تولید سوخت سبز در دنیا معرفی شده‌اند. به علاوه در فرایند رشد جلبک‌ها، گازهای انتشار یافته از نیروگاه‌های تولید برق به کار گرفته می‌شود که باعث کاهش بخش اعظم گازهای گلخانه‌ای انتشار یافته به اتمسفر می‌شود. این مطالعه برای بررسی توسعه چنین سوخت‌هایی در کشور به ارائه مدل‌‌های طراحی و مدیریت زنجیره تأمین سوخت سبز بر پایه جلبک‌ها می‌پردازد. بر این اساس در ابتدا یک مدل قطعی برای مدل سازی تمام فعالیت‌های زنجیره تأمین تولید سوخت سبز که شامل تأمین مواد اولیه لازم برای رشد جلبک‌ها، کشت جلبک‌ها و تبدیل آن‌ها به سوخت و نهایتاً عرضه سوخت در کشور است، توسعه داده می‌شود. سپس این مدل قطعی به یک مدل طراحی شبکه استوار برای دستیابی به تصمیمات زنجیره تأمین ایمن و استوار در برابر عدم قطعیت بسط داده می‌شود. نتایج به‌کارگیری مدل پیشنهادی برای توسعه سوخت‌های جلبکی در کشور نشان می‌دهد که تولید هر لیتر سوخت سبز در حال حاضر 88.5 هزار ریال می‌باشد؛ اما این هزینه با افزایش نرخ رشد جلبک‌ها در آینده می‌تواند به‌شدت کاهش پیدا کند و به قیمت سوخت‌های فسیلی نزدیک شود. بر این اساس جلبک‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین جایگزین‌های سوخت‌های فسیلی در تأمین انرژی مورد نیاز بخش حمل و نقل کشور مشارکت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات