ارزیابی تاثیر ساختار زمین شناسی بر منظر زیست محیطی منابع آب فشم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه مدیریت سواحل مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

2 نویسنده اول

3 معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست

4 مربی دانشگاه

10.22034/jest.2018.14567.2312

چکیده

در این تحقیق، نقش و تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه فشم و اثرات زیست محیطی آن به کمک نرم افزار GIS مورد بررسی قرار گرفته است. رودخانه فشم در شمال شرق تهران جزء سرشاخه های رودخانه جاجرود به شمار می رود. ناحیه حوضه ی آبریز فشم در میان کوهستان البرز و در ناحیه ای کاملا کوهستانی با توپوگرافی شدید و ارتفاع زیاد واقع شده است. عمده حوضه آبریز در ارتفاع بیش از 2000 متر از سطح دریا واقع شده و ارتفاع برخی از قله های واق در آن به بیش از 4000 متر می رسد. در مجموع حوضه آبریز رودخانه فشم به 164 کیلومتر مربع می رسد. با توجه به آن که بیشترین بارندگی سالیانه در حوضه آبریز رودخانه فشم در ماه های سرد سال (85 درصد) اتفاق می افتد و همچنین اقلیم سردسیر منطقه (میانگین دمای سالیانه آن با میانگین دمای سالیانه منطقه بسیار سردسیری مانند کوهرنگ برابری می کند)، انتظار می رود که بخش اعظم نزولات آسمانی به شکل برف به زمین ببارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات