تحلیل وضعیت اکولوژیکی فضای سبز شهر امیدیه براساس متریک های سیمای سرزمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)، بهبهان

2 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

10.22034/jest.2018.14475.2307

چکیده

زمینه و هدف: فضای سبز شهری طیف گسترده ای از خدمات اکوسیستم را فراهم می کند که می تواند به حل بسیاری از مشکلات شهری کمک کند و همچنین زندگی و به ویژه سلامتی ساکنان شهری را بهبود بخشد.
روش بررسی: به منظور مطالعه نحوه ترکیب و توزیع مکانی فضای سبز شهر امیدیه، نقشه پارکها و فضای سبز شهری با استفاده از نقطه برداری با GPSو به کمک نرم افزارهای ArcMap و IDRISI تهیه شد. سپس به کمک متریکهای منتخب سیمای سرزمین شامل سطح طبقه، تعداد لکه، درصد مساحت، شاخص بزرگترین لکه و پراکندگی و مجاورت در سطح کلاس و سنجه های میانگین اندازه لکه، تراکم لکه، نمایه شکل سیمای سرزمین و متوسط فاصله همسایگی در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین، اطلاعاتی در زمینه الگوی مکانی فضای سبز شهری به صورت کمی و با استفاده از نرم افزار Fragstats حاصل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که طبقه جنگلکاری با 534 هکتار بیشترین مساحت را در منطقه دارد. بیشترین تعداد لکه مربوط به کلاس پوشش چمنی می باشد که بیشترین پراکندگی را هم نسبت به سایر طبقات دارد. همچنین میانگین مساحت هر یک از طبقات 5852/86 هکتار بود.
نتیجه گیری: نتایج کلی بیانگر این واقعیت است که فضای سبز شهری از توزیع مناسبی در شهر برخوردار نبوده و نیاز به اقدامات تکمیلی در تبدیل زمین های خالی و تغییر تعدادی از کاربری های غیر سبز به فضای سبز و به ویژه درختکاری در سطح شهر می باشد.

کلیدواژه‌ها