اندازه گیری الکتروشیمیایی بیس فنول آ با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با آدنین و نانولوله های کربنی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه صنعتی انوشیروان بابل

2 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی ، بابل، ایران* (مسوول مکاتبات)

3 گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

10.22034/jest.2018.15897.2441

چکیده

زمینه و هدف: بیس فنول آ، به‌عنوان جزء اصلی پلی‌کربنات‌ها و رزین‌های اپوکسی به‌طور گسترده‌ای در صنعت پلاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب، یک مختل‌کننده‌‌ی شناخته شده‌ی غدد درون‌ریز است که می‌تواند در عملکرد هورمونی طبیعی انسان‌ها و سایر جانداران مداخله کند و در نتیجه تهدید بالقوه‌ای برای سلامت انسان‌ها و محیط زیست به‌شمار می‌آید. پلی‌کربنات‌ها و رزین‌های اپوکسی حاوی بیس فنول آ به‌طور معمول برای تولید شیشه‌های شیر کودکان، ظروف نگه‌دارنده‌ی مواد غذایی و بطری-های نوشیدنی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به‌این‌ترتیب بیس فنول آ امکان ورود به غذا و محیط زیست را پیدا می‌کند؛ بنابراین، یافتن یک روش آنالیتیکی ساده و با حساسیت بالا برای اندازه‌گیری میزان بیس فنول آ اهمیت بسزایی دارد.
روش بررسی: در این پژوهش، یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه‌ی الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با آدنین و نانولوله‌های کربنی (Adenine/CNT/CPE) برای اندازه‌گیری بیس فنول آ ارائه شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که الکترود اصلاح‌شده‌ی به‌کار رفته در این پژوهش، فعالیت کاتالیتیکی قوی نسبت به اکسایش بیس فنول آ داشته است؛ همچنین استفاده از آدنین و نانولوله‌های کربنی در پیکره‌ی الکترود خمیر کربن، سبب کاهش مقاومت در برابر انتقال الکترون و افزایش چشمگیر نرخ انتقال الکترون گشته است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، نوع اصلاح‌کننده‌ی مورد استفاده تأثیر بسزایی در میزان حساسیت و گزینش‌پذیری سنجش بیس فنول آ دارد؛ بنابراین یافتن عناصر سنجش با پایداری بالا، فعالیت کاتالیتیکی مطلوب و رسانایی مناسب، می‌تواند فرآیند اندازه-گیری این ترکیب را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات