معرفی نرم افزار مدلسازی زیستگاه Mod Eco و بررسی نقاظ ضعف این نرم افزار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jest.2018.17499.2617

چکیده

زیـستگاه بـه عنـوان یکـی از مهـمتـرین فاکتورهـا در جهــت حفاظــت از گونــه‌هــا بــه‌خــصوص گونه‌های در معرض انقراض، مطرح است. با روش‌های مدل‌سازی زیستگاه می‌توان به یک برآورد نسبتاً صحیح در مقیاس وسیع از مطلوبیت زیستگاه گونه‌های حیات‌وحش بدون نیاز به جمع‌آوری اطلاعات از جزئیات ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رفتاری گونه دست یافت. امروزه برای مدل‌سازی زیستگاه‌های حیات‌وحش از روش‌های مختلفی استفاده می‌گردد . هر یک از این روش‌ها با استفاده از نرم‌افزار خاصی انجام می‌گیرد که این تعدد نرم‌افزار یکی از مشکلاتی است که همواره پیش روی کاربران این روش‌ها قرار دارد و کار را برای کاربران این روشها دشوار می‌کند. در سال 2010 اکولوژیست‌ها سعی کردند با طراحی یک نرم افزار واحد بنام ModEco برای اجرای روش‌های مختلف مدلسازی تا حدودی این دغدغه را از بین ببرند. در مطالعه حاضر به معرفی این نرم‌افزار و قابلیت‌های آن پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که این نرم‌‌افزار دارای تکرارپذیری پایینی در ارائه نتایج است که این نقطه ضعف بزرگ مانع از کاربرد صحیح این نرم افزار می‌باشد. این نرم‌افزار همچنین دارای قابلیت ادغام مدل‌های مختلف با یکدیگر است که پیشنهاد میـگردد از این قابلیت نرم‌افزار صرفا استفاده شود که این قابلیت می‌تواند برای کاربران مدلسازی زیستگاه بسیار مفید باشد.
کلمات کلیدی: مدلسازی، زیستگاه، Mod Eco ، حیات‌وحش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات