اثر نیروی شناوری حرارتی در الگوی جریان هوا و پراکندگی آلاینده ها در دره های شهری با طرح بندی های فیزیکی مختلف

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 پژوهشگر / دانشگاه ایلام

10.22034/jest.2018.18663.2742

چکیده

بخش قابل توجهی از آب و هوای یک ناحیه شهری تحت تاثیر الگوی جریان باد بوده و شکل گیری خرده اقلیم های شهری به خصوص در دره های شهری، به میزان زیادی متاثر از طرح بندی فیزیکی و اثرات حرارتی آن نواحی می باشد. انطباق پارامترهای فیزیکی و اقلیمی در لایه های شهری با هدف دستیابی به الگوهای مناسب و بهبود کیفیت هوا در این مناطق اساس کار این پژوهش می باشد. این پژوهش بر روی خرده اقلیم دره های شهری که عمده تردد شهروندان در آن صورت گرفته و نمای ساختمان ها و پنجره ها به آن باز می گردند، متمرکز است. در پژوهش حاضر 18 مدل مختلف در 3 نسبت ارتفاع به عرض دره شهری و 6 نسبت ارتفاع به عمق شیب بام شیبدار، با استفاده از مدل عددی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در محیط 2D مورد مطالعه قرار گرفته اند. همچنین با استفاده از مدل تلاطم k-epsilon RNG، معادلات ناویر - استوکس به روش میانگین‌گیری رینولدز (RANS) و تقریب بوسنیسک به بررسی رفتار الگوهای جریان هوا و پراکندگی آلاینده ها پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهند که اثر نیروی شناوری حرارتی در دره های شهری، غلظت آلودگی در نواحی نزدیک سطح زمین را کاهش می دهد. با افزایش شیب بام توزیع آلاینده ها در تمامی جبهه های درون دره و نزدیک سطح بام افزایش پیدا می کند که در دره های عمیق شدت آن بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات