بررسی تأثیر فعالیتهای معادن زغال سنگ بر غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه گرمابدر در شمال استان تهران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

2 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

3 استادیار، گروه آلودگیهای محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

10.22034/jest.2018.17948.2676

چکیده

بطور کلی معادن زغال‌سنگ بعنوان یکی از مهمترین فعالیتهای منجر به رشد اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شود، اما علیرغم وجود منافع فراوان،می‌تواند آثار سوء بسیاری نظیر آلودگی هوا، آب و خاک بر محیط اطراف خود بر جا گذارد. در تحقیق حاضر، معادن زغال‌سنگ شمال استان تهران با هدف بررسی آثار فعالیتهای معدنی بر محیط‌زیست بویژه منابع خاک برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفته است.بنابراین به منظور بررسی میزان آلودگی خاک حاصل از فعالیت معادن زغال‌سنگ در بخش شمالی استان تهران،از میان 26 معدن موجود در حوزه آبریز کرج و جاجرود،معدن گرمابدر در حوزه آبریز جاجرود بعنوان نمونه انتخاب و نمونه‌های برداشت شده از باطله،خاک آغشته به باطله و خاک بکر از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی نظیر بافت،درصد مواد تشکیل دهنده و فلزات‌سنگین مورد آنالیز قرار گرفت که نتایج حاصله با استانداردهای تعریف شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد مقایسه قرار گرفته است.در نهایت بجز مقادیر پارامترهای مربوط به فلزات‌سنگین مس، مولیبدن،کبالت،کرم(بالاتر از استانداردهای تعریف شده برای مقاصد حفاظت از محیط‌زیست) و سلنیوم (بالاتر از استانداردهای تعریف شده برای مقاصد حفاظت از محیط‌زیست و کشاورزی)،بقیه موارد در حدود استانداردهای تعریف شده برآورد گردیده است. در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که وجود مقادیر پارامترهای اندازه‌گیری شده در خاک،اعم از مقادیر در محدوده استاندارد و یا فراتر از استاندارد،می‌تواند بغیر از وجود آثار برجا مانده از عملیات معدنکاری،علل دیگری نیز همانند جنس سنگ‌بستر، شرایط سنگهای منطقه از نظر منشاء، محیط تشکیل خاک و زمین‌شناسی در مناطق مورد مطالعه داشته باشد که می‌بایست مورد بررسی و ارزیابی تفصیلی قرار گیرد.در خصوص پارامترهای بالاتر از حدود مجاز برای کاربریهای مختلف،پیشنهادات برای مصرف یا تثبیت باطله‌های معدنی به منظور جلوگیری از آلوده نمودن خاک در بخش مربوطه ارایه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات