بررسی تاثیر گل حفاری بر گرمایش زمین به روش ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

2 استادیار دانشگاه تاکستان

3 کارمند شرکت ملی حفاری ایران

10.22034/jest.2018.20218.2926

چکیده

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. یکی از مهمترین قسمت‌های تکنولوژی حفاری نفت، گل حفاری است. سیستم گل حفاری با ترکیبات خاص خود، سهم بسزایی در عملیات حفاری دارد. بدون داشتن سیستم گل حفاری عملیات حفاری امکان پذیر نیست. پس از پایان هر دوره حفاری مقداری گل حفاری باقی می ماند که معمولا دور ریز می گردد که باعث ایجاد آلودگی های شدید زیست محیطی می شود. شناسایی آثار زیست محیطی گل حفاری در مراحل مختلف چرخه عمر آن این امکان را فراهم کرده است که مصرف، دفع وبازیافت آن مدیریت شود و محصولی با آثار زیست محیطی کمتر به تصمیم گیران معرفی شود. هدف این پروژه بررسی تاثیر گل حفاری بر گرمایش زمین به روش ارزیابی چرخه حیات است.ارزیابی چرخه حیات یک رویکرد گهواره تا گور که قادر است اثرات زیست محیطی را در کل چرخه حیات یک فرآیند مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور بررسی تاثیر گل حفاری منطقه ی نفت خیز آزادگان جنوبی بر گرمایش جهان و میزان انتشار گازهای گلخانه ای از این ابزار مدیریتی در این پروژه استفاده شده است. تغییر اقلیم یکی از طبقات اثر مورد بررسی در فرآیند ارزیابی چرخه حیات است. نتیجه ارزیابی چرخه حیات اثر تغییر اقلیم سیستم گل حفاری نشان می دهد که انتشار گازهای متان و دی اکسید کربن بیشترین اثر تغییر اقلیم را در چرخه حیات گل حفاری دارد.

واژگان کلیدی: گازهای گلخانه ای، آزادگان جنوبی، ارزیابی چرخه حیات، تغییر اقلیم، صنعت نفت، گل حفاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات