بررسی تغییرات اقلیمی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری تحت سناریوهای اقلیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 هیات علمی

10.22034/jest.2018.21626.3069

چکیده

تغییراقلیم دارای پیامدها و اثراتی در بروز پدیده گرمایش جهانی، بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی، اکولوژیکی است. شناخت این پدیده به منظور داشتن استراتژی های خاص برای کاهش اثرات آن مسئله مهمی می‌باشد. به همین منظور در استان چهارمحال و بختیاری از مدل گردش عمومی جوCanESM2 تحت سناریوی های اقلیمی برای متغیرهای دما و بارندگی در ایستگاه سینوپتیک لردگان استفاده شد. نتایج نشان دهنده روند افزایشی تغییرات میانگین دمای روزانه در ماه‌های اکتبر تا فوریه تحت هر سه سناریوی انتشار می باشد. در حالی‌که در ماه‌ مارچ تغییرات محسوسی به وجود نخواهد آمد و در ماه های آپریل تا سپتامبر تحت سناریوهای rcp26, rcp45, rcp85 شاهد روند نزولی دما در دوره آتی خواهیم بود. در فصل‌های زمستان و پاییز شاهد افزایش 9/1 و 9/2 درجه سانتی‌گراد تحت سناریوی rcp26 و 2/1 و 3/3 درجه سانتی‌گراد تحت سناریوی rcp85 در آینده خواهیم بود، با افزایش دمای فصل زمستان ریزش‌های جوی از حالت برف به باران تغییر شکل می‌دهد که این امر باعث عدم ذخیره برف برای ماه‌های گرم‌تر سال و جاری شدن سیلاب خواهد شد. در حالی‌که در فصل بهار و تابستان با کاهش دما در آینده روبرو خواهیم بود. به طور کلی، دمای میانگین روزانه در ایستگاه لردگان به صورت سالانه تحت سناریوی rcp26 به میزان 25/0 درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. نتایج تغییرات مجموع بارندگی روزانه تحت سه سناریوی مورد مطالعه، نشان دهنده افزایش بارندگی روزانه در فصل‌های بهار و تابستان و کاهش بارندگی در فصل زمستان می باشد، درصورتی که تغییرات بارندگی در فصل پاییز محسوس نمی باشد. به‌طور کلی مجموع بارندگی در ایستگاه لردگان به صورت سالانه و تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. با توجه به اثرات تغییرات دما و بارش بر درصد تاج پوشش و ترکیب گیاهی جنگل‌ها، توجه به اثرات تغییرات اقلیمی در طرح‌های اصلاح و توسعه جنگل‌ها برای بهره‌برداران ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات