تحلیل اگزرژی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در منطقه لاریجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

10.22034/jest.2018.2554.1206

چکیده

چکیده

رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدید آمیز زیست محیطی مواجه نموده است. در سالهای اخیر استفاده از انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژیهای تجدیدپذیر و پاک رشد قابل توجهی داشته است. این مقاله با هدف بررسی یک سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی با مبدل حرارتی بسته عمودی U شکل که انرژی مورد نیاز خود را از اعماق زمین تامین کند انجام می گیرد. در این راستا تحلیل اگزرژی این سیستم بررسی شد و همچنین راندمان و ضریب عملکرد آن بدست آمد. به دلیل وجود چشمه آبگرم در این منطقه، تحلیل جامع اگزرژی دو سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی با مبدل حرارتی بسته عمودی U شکل و باز بدست آمد. روابط انرژی، اگزرژی، آنتروپی و آنتالپی بر هر دو سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی اعمال شد و نتایج بر اساس شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه لاریجان ارایه گردید و مشخص شد بیشترین اتلاف اگزرژی در هر دو سیستم در فن کندانسور می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات