اولویت بندی مناطق مناسب استقرار صنایع مزاحم شهری با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی: شهرستان ازنا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان

2 دانش آموخته دانشگاه گرگان

3 اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گرگان

10.22034/jest.2019.23254.3232

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: رشد سریع شهرها و عدم توازن بین محیط و فرهنگ شهرنشینی مشکلات زیادی را به وجود آورده است. برخی از این مشکلات ناشی از صنایع و مشاغل مزاحم درون شهر است که بطور مستقیم و غیرمستقیم بر کالبد شهری، قشربندی‌های اجتماعی و زندگی شهروندان تاثیر می‌گذارند. به منظور حفظ سلامت انسان و محیط‌زیست شهری، کلیه صنایع مزاحم باید به مکان‌های مجاز انتقال یابند. در این راستا، انتخاب مناسب‌ترین مکان در خارج از محدوده شهر مسئله‌ای بسیار مهم و پیچیده است. پژوهش حاضر نیز با هدف مکان‌یابی صنایع مزاحم شهرستان ازنا انجام شده است.
روش بررسی: در این تحقیق پس از استانداردسازی لایه‌ها و تهیه نقشه محدودیت از آن‌ها، روش ترکیب خطی وزن‌دار برای تلفیق آن‌ها بکارگرفته شد. به منظور تعیین مناسب‌ترین پهنه از رویکرد شایستگی ناحیه‌ای سرزمین استفاده گردید و نواحی دارای ارزش‌های بالاتر از 200 و مساحت‌های بیش‌تر از 5 هکتار مشخص شد. در نهایت 15 پهنه حاصل گردید که اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از برنامه‌ربزی ریاضی و 5 فاکتور فاصله از مرکز شهر، جاده، نزدیک‌ترین روستا، مساحت پهنه‌ها و میانگین ارزش شایستگی‌ها انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از اولویت‌بندی پهنه‌ها نشان داد که پهنه‌های شماره 10 و 2 به ترتیب مناسب‌ترین مکان جهت انتقال صنایع مزاحم شهری هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که صرفا تعیین پهنه‌های مناسب برای انتقال صنایع کافی نیست، بلکه تعیین بهترین پهنه و همچنین اولویت‌بندی سایر پهنه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند مدیران را در انتخاب مناسب‌ترین پهنه یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات