برنامه‌ریزی بهینه یک هاب انرژی مسکونی مشتمل بر منابع تجدیدپذیر خورشیدی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه مشترک

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/jest.2019.24785.3385

چکیده

شبکه برق از سال ها پیش که نیاز مصرف‌کنندگان بسیار ابتدایی و اندک بود و تولید‌کنندگان هم به صورت محلی نیاز آنها را تامین می نمودند وجود داشته است. در شبکه‌های قدیمی اگر تقاضا از تولید بیشتر شود، پایداری شبکه، هزینه تولید برق و سطح رضایت مشترک (قطع بار) تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؛ بنابراین، این ارتباط یک طرفه و ابتدایی پاسخ گوی نیازهای پیچیده و رو به رشد مشترکین در قرن 21 نیست. شبکه هوشمند با ایجاد یک ارتباط دو طرفه بین مصرف‌کننده و تولید‌کننده انتقال اطلاعات و توان را آسان‌تر نموده است. با ایجاد این ارتباط دو سویه از طریق سیستم های مخابراتی به منظور انتقال اطلاعات، شبکه های قدیمی به مرور جای خود را به شبکه های هوشمند می دهند، در نتیجه شبکه ی امن تر و با آلایندگی کمتری خواهیم داشت؛ بنابراین هدف از ایجاد یک خانه هوشمند طراحی برنامه ای خودکار برای برنامه ریزی بارهای خانگی است، به طوریکه این برنامه قادر است با در نظر گرفتن محدودیت های وسایل و تجهیزات از قبیل مدت زمان روشن بودن و محدودیت های ظرفیت، به صورت خودکار برنامه ریزی مصرف را به عهده بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات