ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تولید انرژی در کشور در 6 سال گذشته به طور متوسط سالانه 29/8 % رشد داشته است. در حال حاضر نیروگاه های کشور سهم عمده ای از گاز های گلخانه ای را تولید می نمایند. بهینه سازی سیستم های نیروگاهی با توجه به ساخت نیروگاه های جدید یکی از چالش های اصلی زیست محیطی کشور است. بنابراین ارزیابی ساخت و توسعه سیستم های بازیافت انرژی در جهت افزایش راندمان نیروگاه های گازی با آلودگی کم می تواند کمک شایانی به محیط زیست نماید. 
در این مقاله بررسی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انرژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا انجام پذیرفته است. نتایج نشان می دهد پتانسیل احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی در کشور وجود داشته و این طرح ها با توجه به صرفه جویی سوخت و افزایش راندمان نیروگاه های گازی تاثیر به سزایی در استفاده بهینه از سوخت و کاهش گازهای آلاینده هوا دارد. ایجاد سیستم بازیافت انرژی در نیروگاه های گازی (سیکل ترکیبی) کاملا اقتصادی بوده و این طرح ها نرخ برگشت سرمایه 10-9 سال را دارد .
            نتایج این بررسی نشان می دهد با ساخت این نیروگاه به طور متوسط در 30 سال بهره برداری از آن سالیانه 152 میلیون لیتر گازوئیل و 3/58 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد.  صرفه جویی در مصرف این مقدار سوخت تولید گازهای گلخانه ای را 652/1 میلیون تن کاهش خواهد داد .

کلیدواژه‌ها