تولید مبدل کاتالیستی برای خودروی دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدل های کاتالیستی وارداتی ایران خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر به تولید پروتوتایپ مبدل کاتالیستی برای خودروهای دوگانه سوز می پردازد. در این طرح با حذف فلزات گران بهای پلاتین و رودیم و تنها با استفاده از 2/1 گرم پالادیم، مبدل کاتالیستی La(Pd,Co,Ce)O3 با فرایند ساخت دستیابی به ساختار پروسکایت، برای خودرو دوگانه سوز روآ با موتور XU7 تهیه گردید. پس از ساخت نمونه های اولیه در آزمایشگاه شرکت طراحی مهندسی و تهیه قطعات ایران خودرو (ساپکو) و انجام آزمایش های میزان آلایندگی (AVL)، با مقایسه نتایج آزمایش آلایندگی مبدل های کاتالیستی ساخته شده و مبدل های وارداتی (همراه با فلزات گران بها) توسط شرکت ایران خودرو، درصد آلایندگی بسیار کمتری در میزان NOx،HC و CO در حالت گاز سوز در نتایج حاصل از استفاده از کاتالیست ساخته شده، مشاهده گردید. لیکن درصد آلایندگی در حالت بنزین سوز بهبود زیادی نداشت. جهت بررسی ریز ساختاری، آزمایش های تصویر برداری SEM برای بررسی شکل، توزیع و اندازه تخلخل ها،  BET برای اندازه گیری سطح ویژه،XRF جهت بررسی ترکیبات موجود و XRD برای بررسی فازهای موجود، و نتایج LINE SCAN و MAP نیز جهت بررسی میزان نفوذ ذرات از بدنه به پوشش و بالعکس، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها