بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی *(مسئول مکاتبات)

4 کارشناس ارشد، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

حمایت از ایجاد و تقویت شرکت های پیمانکار عمومی، عامل انتقال و ارتقای فن‌‌آوری ملی محسوب می‌شود و بر این اساس تأسیس شرکت های پیمانکاری عمومی (GC)[1] همواره مورد حمایت تصمیم گیرندگان دولتی بوده است. شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی صنعت نفت و گاز در ابتدای شروع توسعه فاز 1 پارس جنوبی تاسیس شد که علاوه بر اجرای آن پروژه، توسعه پروژه فازهای 4 و5 و پروژه فازهای 6 ،7 و 8 را به عهده داشته است. به جهت جلوگیری از مخاطرات و حوادث در اجرای عملیات، نسبت به اجرای پروژه مستندسازی و تدوین سیستم ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست اقدام شد، تا با به کارگیری این سیستم‌ خطرات ناشی از کار برای کارکنان، محیط‌زیست، وسایل، تجهیزات و اموال و  دارایی­های سازمانی کاهش یابد. در این مقاله سعی شده است تا با ارزیابی ریسک مراحل مختلف اجرایی پروژه‌های صنعت نفت و گاز و بر مبنای آن، مدون‌سازی سیستم HSE مورد بررسی کامل قرار گیرد. همچنین سعی شده است تا اصول HSE که در مراحل اجرایی پروژه های نفت و گاز، توسط پیمانکاران عمومی رعایت می‌گردند، تجزیه و تحلیل و رتبه­بندی گردند و بر این اساس نحوه مدیریت HSE اعمال شده در مراحل مختلف زمانی اجرای پروژه مشخص شود. بدین منظور ریسک مخاطرات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست با مقادیر کمی برآورد گردید و همبستگی و مدل رگرسیون خطی ریسک‌های HSE موجود در فازهای مختلف اجرایی پروژه اندازه­گیری شد. در این مقاله همچنین اقدامات مدیریتی جهت کاهش و حذف ریسک های HSE مورد بررسی قرار گرفته است. 
 

کلیدواژه‌ها