بررسی سیستم های کمینه سازی ضایعات در صنعت تولید مواد شوینده

نویسندگان

چکیده

سیستم های کمینه سازی ضایعات یکی از روش های مهم کاهش ضایعات در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و... است. به طور کلی مساله مهم در این سیستم های مدیریتی، پیگیری و جستجوی راه حل هایی جهت کاهش ضایعات می باشد. از آن جا که ضایعات مربوط به صنایع تولید شوینده جزء ضایعات شیمیایی است که صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کند بر این اساس سیستم های مدیریت کمینه سازی ضایعات در واحدهای تولید شوینده جایگاه ویژه ای دارد.
برای بررسی اثرات و جایگاه سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنعت تولید مواد شوینده، شرکت شیمیایی بهداد با عنوان محصولات تجاری تاژ به صورت نمونه مورد تحقیق قرارگرفته است. در این تحقیق پس از شناسایی و جمع آوری اطلاعات در مورد سیستم های کمینه سازی ضایعات و بررسی فعالیت های مختلف در صنعت تولید شوینده ، نسبت به شناسایی بخش های مختلف کارخانه شامل : واحد های تولیدی، خدماتی ، اداری ، انبارها و فعالیت های مربوط به هر یک از قسمت های آن اقدام گردید. مطالعه انجام شده در این چهار بخش نشان دهنده آن است که مشکلات اصلی درمورد ضایعات مربوط به سالن های تولید پودر و سولفوناسیون شرکت شیمیایی بهداد می باشد. با توجه به این که واحد سولفوناسیون به عنوان واحد مادر، وظیفه تولید محصولات حد واسط و مواد اولیه سایر واحد های تولیدی کارخانه را بر عهد دارد ، به عنوان مطالعه موردی ، به منظور شناسایی روش های کمینه سازی ضایعات انتخاب گردیده است.
پس از شناسایی منابع تولید ضایعات با استفاده از روش های 3 گانه ی کاهش ضایعات در منبع تولید که عبارت اند از :
1-رعایت مسایل مربوط به تعمیر و نگه داری مناسب دستگاه تولیدی .
2-بهینه سازی مواد اولیه مصرفی از طریق خالص سازی و جایگزینی مواد اولیه با مواد اولیه کم ضررتر.
3-بهینه سازی فن آوری به کار رفته در واحد تولیدی.
نهایتاً در تولید ضایعات تا 18% کاهش ایجاد شد که محاسبه درصد کاهش از طریق پایش و اندازگیری ضایعات به صورت هفتگی قبل و بعد از انجام کمینه سازی در مدت 6 ماه کاری بوده است. این مقدار مطابق برآورد انجام شده معادل 84 میلیون ریال در سال صرفه جویی مالی دربرخواهد داشت که در مقایسه با هزینه های جاری واحد سولفوناسیون شرکت شیمیایی بهداد، رقم قابل ملاحظه ای است.

کلیدواژه‌ها