مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

نویسندگان

چکیده

پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد در 35 کیلومتری شهرستان سرخس و 165 کیلومتری شهر مشهد، در شمال شرق استان خراسان قرار گرفته است. این پالایشگاه در حال حاضر از پنج واحد تصفیه گاز، سه واحد بازیافت گوگرد، دو واحد تثبیت مایعات نفتی، یک واحد احیای آب ترش و یک تصفیه خانه فاضلاب و دیگر تاسیسات جانبی تشکیل شده است. واحد تصفیه پساب پالایشگاه جهت بازیافت. ...

کلیدواژه‌ها