آلاینده‌های ناشی از عملیات رنگ در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: سالن رنگ صنایع خودروسازی سایپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 کارشناس ارشد آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

لجن‌رنگ تولید شده در صنایع خودروسازی، به علت وجود عناصر سنگین، توانایی آلودگی بالایی دارد. بر این اساس دفع ناصحیح آن مشکلاتی را برای محیط زیست به بار می­آورد. دراین تحقیق، با هدف شناسایی آلاینده های اصلی لجن رنگ و ارایه راهکاری به صرفه برای بازیابی آن، آزمایش­ها متعددی انجام گرفت که از جمله این آزمایش­ها می‌توان به طیف‌سنجی فلورسنس پرتو ایکس[1](XRF)، پراش پرتو ایکس[2](XRD) و آزمون آنالیز حرارتی افتراقی[3] (DTA) جهت تعیین نوع و غلظت عناصر و ترکیبات موجود در این لجن اشاره کرد. نتایج حاکی از آن بود که این لجن حاوی عناصر فلزی سنگین از قبیل فلزات مس با غلظت gr/lit 5/1، روی با غلظتgr/lit 09/13 ، آلومینیوم با غلظت gr/lit 76/58‌، منیزیم با غلظت gr/lit 004/23 ، تیتانیوم با غلظت gr/lit 69/32 ، وانادیوم با غلظت gr/lit 9/0 و ... می‌باشد. با مقایسه با استانداردهای زیست‌محیطی این عناصر فلزی مشخص گردید که مقادیر بسیاری از آنها خارج از محدوده استاندارد می‌باشد و آلاینده‌‌های عنصری قابل توجهی هستند. لذا لزوم ارایه راهکارهای عملی جهت بازیافت آن، کاملاً مشهود است. درنتیجه لزوم مطالعات بیشتر در این زمینه جهت حذف این آلودگی‌ها پیشنهاد می‌شود[1]- X-Ray Fluorescence


[2]- X-Ray Diffraction


[3]- Diffusion Thermal Analysis

کلیدواژه‌ها


1- عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2- کارشناس ارشد آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[1]- X-Ray Fluorescence

[1]- X-Ray Diffraction

[1]- Diffusion Thermal Analysis

[1]- Atomic Absorption Spectroscopy

[1]- Inductively Coupled Plasma Spectroscopy

[1]- Neutron Activation Analysis

[1]- Intensity

 

 1. FUJI Heavy Industries (SUBARU), 2001-2007, "Environment and Social report", www.fhi.co.jp
 2. "Environmental Report", 2003, www.Toyotageorgetown.com
 3. Mitsubishi manufacturing, 2000, "Environmental report".
 4. Global Environment Center Foundation, "The reduction and recycling of waste from a painting process in automobile manufacturing", www.nett.gec.jp
 5. ذکایی، فرزین، جعفری، احد، حریرچیان، سمن. 1383، "امکان‌سنجی استفاده از محصول بازیافتی از لجن سالن‌های رنگ به عنوان مکمل بتن و آسفالت".
  1. Amptek website, 2002" X-ray Fluorescence Spectroscopy" 14 De Angelo Drive, Bedford, MA 01730-2204, USA.
  2. Wcaslab website. http://www.wcaslab.com
  3. Bhadeshia Heiny, paul. A, 1996, "what is X-ray diffraction?, phisics,upenn.edu website. www.phisics,upenn.edu
  4. Bhadeshia H.K.D.H. 2004, “Thermal analyses techniques. Differential thermal analysis”. University of Cambridge, Material Science and Metallurgy.
  5. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 2004. Toxicological Profile for strontium. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service.
  6.  Scottish Environment Protection Agency (SEPA), 2002,"State of the Environment Soil Quality Report".
  7. استاندارد میزان مجاز عناصر، سایت سازمان حفاظت محیط زیست،www.doe.com
   1. Singapore wastewater Effluent Standard, 2007. www.treatment .com.cn  
   2. Occupational Safety & Health Administration (OSHA) website. www.OSHA.com
حبیبی کاسب، حسین، 1371، "مبانی خاک‌شناسی جنگل"، انتشارات دانشگاه تهران