ارزیابی فنی و اقتصادی احداث توربین های کوچک برق بادی در بروجرد

نویسندگان

چکیده

تولید انرژی الکتریکی کشور در 6 سال گذشته بطور متوسط سالانه 8.29 درصد رشد داشته است. با این وجود با پیشی گرفتن رشد مصرف برق در سال جاری، با خاموشی و کمبود الکتریسیته روبرو خواهیم بود. یکی از راههای مواجه با این مشکل، استفاده از توربین های کوچک برق بادی برای تامین قسمتی از الکتریسیته مصرفی واحدهای مسکونی و یا تجاری دور از شبکه سراسری و یا در مجاورت آن است. این نوشتار، براساس داده های اقلیمی و هواشناسی 10 ساله منطقه بروجرد و با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای پتانسیل سنجی انرژی و شبیه سازی، اقدام به ارزیابی فنی و اقتصادی احداث یک توربین بادی 5.5 کیلو وات در منطقه نموده است. در پایان، میزان انرژی قابل حصول و منافع حاصل از احداث این توربین نیز، محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها