تهیه نانو صابون کولین استئارات به همراه فعال کننده سطحی وافزودن آن به بنزین جهت کاهش آلایندگی خودرو و جلوگیری از ایجاد رسوبات در موتور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مواد- سرامیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس مواد- سرامیک- دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران *(مسئول مکاتبات)

3 دکترای شیمی آلی، مرکز تحقیقات مواد ساپکو.

چکیده

سهم عمده ای از تولید ترکیبات آلاینده در جهان ناشی از گازهای حاصل از احتراق سوخت خودرو ها می باشد. بنابـــراین بهبود کیفیت  سوخت به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کاهش آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفته است.
اکسیداسیون و پلیمریزاسیون الفین ها و ترکیبات آروماتیک سنگین بنزین سبب ایجاد رسوباتی در کاربراتور ، انژکتور و حتی محفظه احتراق شده که سبب می شود، میزان گاز های آلاینده نظیرHC ،  NOX، CO به دلیل احتراق ناقص سوخت افزایش یابد. جهت جلوگیری از تشکیل رسوبات، صابونی با نام شیمیایی کولین استئارات که به صورت نانو ساختار سنتز شده، به عنوان یک افزودنی پاک کننده جدید جهت کاهش آلایندگی حاصل از احتراق سوخت موتور های بنزینی مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این پژوهش به انتخاب یک فعال کننده سطحی مناسب و تهیه امولسیونی پایدار از نانو صابون در بنزین به کمک فعال کننده سطحی پرداختیم.
در ادامه، امولسیون حاوی نانو صابون  در مقادیر مختلف  به بنزین افزوده شد و آزمون آلایندگی گازهای خروجی خودرو انجام گرفت. همچنین فعال کننده سطحی در مقادیر مختلف و بدون استفاده از نانو صابون به بنزین افزوده شد و مجددا آزمون آلایندگی گاز های خروجی انجام یافت.
بررسی نتایج نشان می دهد که به کارگیری کولین استئارات نانو ساختار ، به عنوان یک ترکیب اکسیژن دهنده با قابلیت پاک کنندگی بسیار بالا می تواند متناسب با میزان استفاده در بنزین و نوع خودرو، به طور متوسط باعث کاهش 30 تا 50 در صدی میزان دو آلاینده مهم CO و HC  شود ولیکن اثر مثبتی بر کاهش یا افزایش مقدار NOX ندارد.

کلیدواژه‌ها