بررسی فنی و اقتصادی 5 مرحله متوالی بازیافت فلزات سنگین ( مس ، کروم و نیکل ) توسط بیومس سارگاسوم

نویسندگان

چکیده

بافلزات سنگین، سمی ترین آلاینده ها در محیط زیست می با شندکه علاوه بر ایجاد برخی عوارض سوء مانند: حساسیت ، بیماری، مسمومیت و مرگ انسان، وارد زنجیره غذایی می شوند و حتی سبب جهش زایی و سرطان نیز می شوند، استفاده ازجلبکها به صورت سلولهای زنده ، غیرزنده و یا مواد مشتق آنها، به منظور تصفیه مواد زائد خطرناک آلی و معدنی روز به روز فراگیرتر می شود. جلبکها می توانند اشکال گوناگون فلزات سنگین را از طریق متیلا سیون، چیلت کردن ، تشکیل ترکیبات پیچیده کاتالیز یا جذب تغییر دهند وآنها را از محیط جدا کنند، از آنجا ئی که، کاربرد جلبکهای زنده درصنعت وشرایط عملی بسیار دشوار است از اینرو، کاربردتوده خشک جلبکی، متداولتر شده است. در این روش، علاوه برتصفیه فاضلاب حاوی فلزات سنگین، می تو ان نسبت به باز یافت فلزات نیز اقدام نمود و دوباره آنها را به خط تولید باز گرداند. (که با کاهش تدریجی منابع معدنی این امر ضروری است).اکاربرد HCL در(pH=2) وEDTA (4mM) در زمان ماند90 دقیقه (مقادیرانتخابی فوق بالاترین میزان بازدهی بازیافت را داراست ) به ترتیب، بازدهی بازیافت حدود 75 و85 درصد است که با تکرار کاربرد HCL یا EDTAدر مراحل متوالی، مقدار فلز باقی مانده در جلبک به تدریج افزایش می یابد، لذا قابلیت بازیافت کاهش یافته و بعد از مرحله 5 متوالی، حدود 90% کاهش بازدهی بازیافت، توسط HCL و 65% کاهش بازدهی بازیافت، توسط EDTA وجود دارد، و در پایان ، اعداد بدست آمده به ترتیب 30% و 16% کاهش جرم ذی توده خواهد داشت.(اسید کلریدریک سبب از بین رفتن گروه های فعال دیواره سلولی و در نتیجه کاهش بازدهی بیشتر نسبت به EDTA می شود) .در مرحله اول بازیافت که بیشترین مقدار فلز بازیافت شده را داراست، هزینه های اولیه بازیافت سامانه حدود 90 برابر و هزینه های سالیانه استهلاک و سرمایه گذاری سالیانه بازیافت سامانه، حدود350 برابر ارزش فلز بدست آمده است، که با افزایش تعداد مراحل، هزینه های بازیافت نسبت به ارزش فلز بدست آمده، افزایش می یابد . از اینرو با توجه به ارزان بودن ذی توده سارگاسوم و فلز بازیافت شده و بالا بودن هزینه های بازیافت، استفاده مجدد از ذی توده و بازیافت فلزات Ni ،Cr، Cu مقرون بصرفه نمی باشد .

کلیدواژه‌ها