نمای سبز ( نوشتار مروری )

نویسنده

چکیده

مردم برای ایجاد فضای مناسب زندگی ،چشم انتظار یک طراح نمی مانند .ممکن است که دانش دیداری و قدرت ابتکار آنها برای طراحی و ایجاد فضا، قدری ضعیف باشد ، لذا آنها برای نوآوری های خود ،از زیبایی شناسی فطری و آزمون و خطای همسایگان و اطرافین خود بهره می برند وسعی در از بین بردن موارد نامناسب فضای اطراف داشته و آنها را به گزینه های مثبت بدل می کنند .
گیاهان سبز از مولفه های زیبایی بخش محیط اطراف هستند ، گر چه در فضاهای مسکونی شهری، به خصوص درآپارتمانها ایجاد فضای سبز مشکل و یا حتی ناممکن است ، اما حس درونی انسان به دنبال راه حلهای مناسب حل مشکل می شود، این راه حل می تواند کنار هم قراردادن چند گلدان کنار پنجره و یا آبشار کردن یک پیچک از روی بام تا کف حیاط و غیره باشد .
دراین نوشتار تلاش شده در بین تصاویر بیش از 200 ساختمان در شهر تهران ، نوآوری های مردم دراین زمینه و به خصوص نمای آن دسته بندی شود ، و نظام دست یافته می تواند به الگوهایی برای جبران کمبود فضای سبز و زیبایی نمای ساختمانها تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها