بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران

نویسندگان

چکیده

مطالعات موجود حاکی از این است که مشکلات پدید آمده از استقرار صنایع در محدوده شهرهای ایران به خصوص در شهر تهران بیشتر به واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مثل تعمیرگاه های خودرو ، تجاری ، آهنگری ، آبکاری و ... متعلق است . این فعالیت ها از یک سو در ایجاد اشتغال ، تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و کمک به رشد و توسعه صنعت و اقتصاد کشور موثرند و از سوی دیگر در صورت عدم رعایت اصول مکان یابی و همچنین عدم به کارگیری روش های کنترل آلودگی و مزاحمت ، استقرار آنها در بافت شهری مشکلات بی شماری را به همراه دارد که طبعا برای رفع و یا کاهش این مشکلات لازم است اقدامات و مطالعات خاصی انجام پذیرد .

کلیدواژه‌ها