بررسی کارایی برکه های تثبیت تلفیقی در تصفیه فاضلاب شهری

نویسندگان

چکیده

برکه های تثبیت،‌یکی از روش های ساده و ارزان قیمت تصفیه فاضلاب می باشد که اکنون در بسیاری از نقاط جهان از آنها به این منظور استفاده می گردد. با توجه به اینکه تصفیه فاضلاب در برکه ها کلا از طریق فراینده های طبیعی صورت می گیرد، نتیجتا زمان ماند لازم در آنها نسبت به بقیه فرایندها طولانی تر بوده که با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، این زمان ماند از چند روز تا چندین هفته متغیر می باشد.

کلیدواژه‌ها