استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت

نویسندگان

چکیده

با توجه به ارتباط بسیار نزدیک مسایل زیست محیطی و انرژی، دستیابی به تکنولوژی بازیافت و بهینه سازی مصرف انرژی از طرق مختلف در حفظ محیط زیست نقش بسزایی دارد چرا که از یک سو می تواند انتشار آلاینده های جوی مانند Sox, Nox و Cox را به حداقل رسانده و در پی آن پدیده گلخانه ای و تخریب لایه اوزون را کاهش دهد و از طرفی مصرف آب و روغن به عنوان سیالات سرد و گرم در مبدل های حرارتی (کندانسورها و ریبویلرها) برج های تقطیر نفت مورد مطالعه را به حداقل برساند.
پژوهش حاضر در خصوص کاهش مصرف انرژی بخش پیش تقطیر نفت سفید یکی از پالایشگاه های نفت کشور صورت گرفته که دارای دو برج تقطیر با آرایش ساده متوالی بوده است. یکی از این راهکارها انتگراسیون حرارتی فرایند است که در این تحقیق با ایده ای متفاوت نسبت به روش های قبلی مطرح گردیده است. این روش امکان افزایش یک مبدل حرارتی پوسته و لوله به فرایند، که با انجام بخشی از عملیات چگالش و تبخیر، موجب کاهش بارهای حرارتی ریبویلرها و یکی از کندانسورهای دو برج تقطیر می شود را ارایه می نماید.
بدین منظور دو برج تقطیر در فرآیند مورد مطالعه و سپس مدل پیشنهادی جهت انتگراسیون همراه با جریانات خوراک و محصولات اطراف برج توسط نسخه 11.1 نرم افزار Aspen Plus و مدل Rad frac شبیه سازی گردیدند. نتیجه عمل 10.86 درصد صرفه جویی در مصرف آب، 14.26 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی و 14.26 درصد صرفه جویی در مصرف روغن بوده است.

کلیدواژه‌ها