شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود، حد فاصل پل نمرود تا کارگاه تکثیر و پرورش تهران قزل، در خرداد ماه 1383 یک دوره نمونه برداری از ماهیان رودخانه نمرود در ایستگاه ذکر شده با استفاده از دستگاه الکتروشوکر (نوع کوله پشتی) انجام گرفت. نمونه برداری طی یک مرحله و به صورت زیگزاگ در مسیری به طول 600 متر صورت پذیرفت و در مجموع 43 قطعه ماهی صید گردید.
نتایج نشان می دهد که ماهیان شناسایی شده شامل 6 گونه می باشند:
ماهی خیاطه (1782، (BlochAlburnoides bipunctatus، سیاه ماهی (1844، (ValenciennesCapoeta aculeate، سیاه ماهی (1842، (ValenciennesCapoeta damascina، ماهی سفید (1758، (LinnaeusLeuciscus cephalus، سگ ماهی (1934، (DerzhavinNemacheilus bergianus و قزل آلای رنگین کمان (1792، (WalbaumOncorhynchus mykiss.
تخمین جمعیت گونه ها نیز با توجه به میزان تراکم هر گونه در نمونه برداری، محاسبه گردیده است.
با توجه به گونه های بدست آمده از ماهیان و موجودات کفزی، نوع بستر رودخانه، دما، سرعت آب و ... استنباط می گردد که منطقه مورد مطالعه طبق تقسیم بندی Holcik- Hensel جز ناحیه Sub Mountain Zone به حساب آید که شامل مناطق ماهیان زرده، ماهیان باله بلند و قزل آلا است. ضمنا قزل آلای رنگین کمان از گونه های بومی رودخانه نمرود نمی باشد بلکه از طریق کانال خروجی کارگاه تکثیر و پرورش وارد رودخانه شده است و با توجه به شرایط مناسب محیطی توانسته است در این منطقه زندگی کند.

کلیدواژه‌ها