بررسی فرآیند انعقاد و لخته‌سازی در پالایش آلاینده‌های زیست محیطی پساب کارخانه کاغذسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشیار، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکترا مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پساب­های کارخانه کاغذ­سازی از آلوده­ترین پساب­های صنعتی است. ترکیبات پیچیده پلیمری موجود در چوب درختان مانند لیگنین و نیز مشتقات آن از مهم­ترین ترکیبات آلاینده این پساب­ها می­باشد. این پساب باعث تولید لجن, کف و از بیـن رفتن زیبایی محیـط زیست می­شود هم­چنین میزان مواد سمی را در آب افزایش داده و موجب مرگ ماهیان و زئوپلانکتون­ها می­گردد. در این تحقیق اثر ماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید (PACL) جهت کاهش غلظت آلاینده­های زیست محیطی پساب کارخانه کاغذسازی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور کاهش آلاینده­ها کمیت و کیفیت پساب بررسی شد. این مطالعه نشان داد که پساب کارخانه مذکور دارای اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) 3523 میلی گرم بر لیتر و کدورت برابر 872 می باشد. آزمایش­های لازم برای حذف آلاینده­ها طی فرآیند انعقاد و لخته­سازی انجام پذیرفت و پارامترهای کدورت, کل جامدات (TS)، COD,  pH بهینه و غلظت بهینه ماده منعقد کننده PACL انـدازه­گیری شد. براساس نتایج به دست آمده, غلظت PACL 785 میلی گرم برلیتر و pH اولیه پساب برابر 7 بهینه شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که ماده منعقدکننده PACL قادر است 90 درصد TS، 88 درصد COD و 93درصد کدورت پساب کارخانه کاغذسازی را کاهش دهد که از جمله مهم­ترین آلاینده­های زیست محیطی می باشند. 

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره شانزدهم، شماره چهار، زمستان 93

 

بررسی فرآیند انعقاد و لخته­سازیدر پالایش آلاینده­های زیست محیطی

پساب کارخانه کاغذسازی

 

نوشین بیرجندی[1]

nbirjandi86@yahoo.com

حبیب الله یونسی[2]*

نادر بهرامی فر[3]

مجتبی هادوی­فر[4]

 

تاریخ دریافت:18/4/90

تاریخ پذیرش:12/7/90

 

چکیده

پساب­های کارخانه کاغذ­سازی از آلوده­ترین پساب­های صنعتی است. ترکیبات پیچیده پلیمری موجود در چوب درختان مانند لیگنین و نیز مشتقات آن از مهم­ترین ترکیبات آلاینده این پساب­ها می­باشد. این پساب باعث تولید لجن, کف و از بیـن رفتن زیبایی محیـط زیست می­شود هم­چنین میزان مواد سمی را در آب افزایش داده و موجب مرگ ماهیان و زئوپلانکتون­ها می­گردد. در این تحقیق اثر ماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید (PACL) جهت کاهش غلظت آلاینده­های زیست محیطی پساب کارخانه کاغذسازی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور کاهش آلاینده­ها کمیت و کیفیت پساب بررسی شد. این مطالعه نشان داد که پساب کارخانه مذکور دارای اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) 3523 میلی گرم بر لیتر و کدورت برابر 872 می باشد. آزمایش­های لازم برای حذف آلاینده­ها طی فرآیند انعقاد و لخته­سازی انجام پذیرفت و پارامترهای کدورت, کل جامدات (TS)، COD,  pH بهینه و غلظت بهینه ماده منعقد کننده PACL انـدازه­گیری شد. براساس نتایج به دست آمده, غلظت PACL 785 میلی گرم برلیتر و pH اولیه پساب برابر 7 بهینه شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که ماده منعقدکننده PACL قادر است 90 درصد TS، 88 درصد COD و 93درصد کدورت پساب کارخانه کاغذسازی را کاهش دهد که از جمله مهم­ترین آلاینده­های زیست محیطی می باشند.

کلمات کلیدی: پساب کاغذسازی، آلاینده­های زیست محیطی، ماده منعقدکننده، PACL، کدورت، COD

 

مقدمه


امروزه در دنیای پیشرفته تکنولوژی، یکی از مهم­ترین فعالیت­های اساسی در صنایع، تلاش در جهت حفظ محیط زیست و کاهش میزان بار آلودگی ورودی به اکوسیستم طبیعی می­باشد. به همین منظور مقررات زیست محیطی مختلفی در مورد پساب­های صنعتی وجود دارد که مطابق آن­ها پساب­های صنعتی باید قبل از تخلیه به آب­های عمومی و ورود به محیط زیست، استاندرد­های معینی از خلوص را دارا باشند (1). پـساب­های صنایع کاغذسازی و بازیافت کاغذ با داشتن آلاینـده­ها و ترکیبات رنگ­زای مختلف، یکی از آلوده­ترین پساب­ها می­باشند (2). این پسـاب­ها به علت دارا بودن آلاینـده­های مختلف، علاوه بر رنگ بسیار بالا، روی زندگی موجودات آبزی و زیبایی محیط زیست، اثرات نامطلوبی به جا می­گذارند. واحدهای زیادی از چوب و کاغذ در سراسر جهان، برای تامین نیازهای روز افزون به محصولات متنوع کاغذ وجود دارند و تخمین­ها نشان داده است که مصرف کاغذ به شدت در حال افزایش است (3).

 صنعت کاغذسازی یک واحد عملیاتی پیچیده و با تأثیرات متـقابل فراوان می­باشد که آشفتـگی در یکی از بخـش­های آن، شاید بیش از حد انتظار روی دیگر بخش­ها تأثیر­ گذار باشد. مسئله کاهش بار آلودگی پساب­های کاغذسازی و حذف رنگ از این پساب­ها، موضوع مطالعات و تحقیقات در سال­های اخیر شده است. با به کار­ گیری شیوه مناسب جهت تصفیه این پساب­ها علاوه بر جلوگیری از مشکلات آلودگی، با استفاده مجدد پساب تولیدی می­توان در کاهش مصرف آب گام مؤثری برداشت (1). پساب کارخانه کاغذسازی شامل مقادیر قابل توجهی مواد آلاینده است که به وسیله میزان  (Biological oxygen demand) BOD، (Chemical oxygen demand) COD، (Suspended solids) SS سمیت و رنگ مشخص می­گردند (4). این پساب حاوی مقادیر COD، BOD و نسبت COD/BOD بالاست. pH اسیدی، بوی شدید و رنگ قهوه­ای نیز از دیگر مشخصات این پساب­ها است (5).

صنایع کاغذسازی از عمده­ترین صنایعی هستند که در فرآیند تولید، مقادیر زیادی آب مصرف می­کنند به گونه­ای که 60 متر مکعب آب شیرین برای تولید یک تن کاغذ مصرف می­شود. در طی تولید کاغذ، حجم زیادی پساب تولید می­شود  (حـدود 20-70 متر مکعب پساب به ازای یک تن کاغذ). به طور کلی هر واحد کاغـذسازی که روزانـه 500 تن کاغذ تولیـد می­کنـد، می­تواند 20 میلیون گالن در روز پساب تولید نماید (6). پسـاب­های کارخانه کاغذسازی دارای حجم زیاد و آلودگی بسیار بالایی هستند و فرآیند تصفیه این پساب­ها به خاطر تعدد آلاینده­ها و پیچیـدگی ساختـمان شیمیایی آن­ها یکی از مشکل­ترین و پیچیده­ترین فرآیند­هاست و این پساب­ها باعث مسائل زیست محیطی جدی می­شوند. واحد­های تولید خمیر کاغذ و رنگبری آن، منابع اصلی و عمده آلودگی پساب­های کاغذسازی می­باشند که با وجود حجم کم، قسمت اعظم آلودگی فاضلاب­های کاغذسازی را تشکیل می­دهند و پساب­های خروجی از عملیات­های تولید و رنگبری خمیر کاغذ شامل غلظت بالایی از ترکیبات آلی مقاوم می­باشند (1).

به سبب قابلیت تجزیه زیستی اندک بسیاری از رنگ­ها، تصفیه زیستی پساب همیشه مؤثر نیست. بنابراین به خصوص برای حذف رنگ، مواد شیمیایی وجاذب­های مختلف به طور مستقیـم به سیـستم لجـن فعال اضافه می­شوند (7). برای رنگ­زدایی فاضلاب­های صنعتی روش­های متفاوتی وجود دارد مانند: اکسیداسیون شیمیایی، انعقاد و لخته­سازی، روش­های الکتروشیمیایی، تبادل یونی، فرآیند جذب سطحی، فرآیندهای غشایی، احیای شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی که البته حجم بالای پساب­های کاغذ­سازی و نیز وجود بعضی از ترکیبات خاص در آن­ها، کاربرد بعضی از این روش­ها را در تصفیه و رنگ­زدایی این نوع پساب­ها مشکل می­سازد (1). تصفیه فیزیکی- شیمیایی فاضـلاب شامـل تصـفیه مقدمـاتی از قبیــل منعقـدســازی-شناورسازی، رسوب گذاری و جا­به­جایی لجن می­باشد. تصفیه ثانویه و تصفیه پیشرفته از قبیل فیلترهای زیستی یا لجن فعال نیز در مراحل بعدی می­تواند به کار رود (8). پلی آلومینیوم کلراید (PACL) به نوعی از منعقدکننده­ها گفته می­شود که قدرت و سرعت بالایی در جداسازی و استخراج ناخالصی­های آب دارند. در خصوص مزایای PACL به عنوان منعقدکننده موارد متعددی ذکر شده است که می­توان گفت مهم­ترین این امتیازها، قابلیت استفاده در دامنه­های بسیار وسیع­تری از کدورت و دمای آب است (9).

در مطالعه حاضر پساب کارخانه کاغذسازی برای حذف آلاینده­های زیست محیطی استفاده شده است. به علت این که پساب­های کارخانه کاغذسازی آلایندگی زیادی برای محیط زیست دارند و در حال حاضر موفقیتی در کاهش و پالایش آلاینده­های آن به حد استاندارد زیست محیطی حاصل نشده است لذا امید است با انجام این تحقیق موفقیتی در این امر حاصل شود.

روش بررسی

پساب به کار رفته در این تحقیق از خروجی نهایی فاضلاب کارخانه کاغذ­سازی افرنگ شهرستان نور تهیه گردید. این پساب قبل از تصفیه بیولوژیکی، تحت فرآیند تصفیه فیزیکی قرار گرفت. مشخصات فیزیکی و شیمیایی این پساب در جدول 1 آورده شده است.

 

 

 

 

جدول 1- مشخصات فیزیکی و شیمیایی پساب کارخانه کاغذسازی

 

مشخصات

میزان

رنگ

قهوه ای

pH

5/6

BOD (میلی گرم بر لیتر)

940

COD (میلی گرم بر لیتر)

3523

TS (کل جامدات، میلی گرم برلیتر)

3260

TDS (میلی گرم بر لیتر)

3000

TSS (میلی گرم بر لیتر)

260

خاکستر (میلی گرم بر لیتر)

1320

کدورت  (NTU)

872

فسفات (میلی گرم بر لیتر)

86/72

سولفات (میلی گرم بر لیتر)

50

نیترات (میلی گرم بر لیتر)

03/1

نیتریت (میلی گرم بر لیتر)

1/0

کلراید (میلی گرم بر لیتر)

7/10

 

 

ماده منعقد کننده مورد استفاده در این بررسی پلی آلومینیوم کلراید (PACl) بود که از شرکت مرک (Merck )آلمان خریداری شد. pH در دمای 25 درجه سانتی گراد به وسیله pH متر مدل pc 300(cyberscan, Singapore) اندازه­گیری شد. جهت تنظیم pH اولیه پساب کاغذسازی از هیدروکسید سدیم (NaoH) 0/1 نرمال و اسید سولفوریک (H2So4) 0/1 نرمال استفاده شد. BOD، وزن جامدات کل و مقدار کل خاکستر بر طبق روش استاندارد آب و فاضلاب تعیین گردید. مقادیر فسفات، نیترات، نیتریت، کلراید و سولفات به روش فتومتری (Palintest 8000, England) اندازه­گیری شد (10). مطالعات انعقاد و لخته­سازی ابتدا با انتخاب یک نوع ماده منعقدکننده و در pH های مختلف (2 تا 12) جهت تعیین pH بهینه برای ماده منعقدکننده مزبور انجام گردید. سپس pH فاضلاب به pH بهینه که در بالا به دست آمده رسانده شد و به دنبال آن مقادیر مختلف ماده منعقدکننده به نمونه­های مزبور افزوده شد و پساب و ماده منعقدکننده در دمای محیط ابتدا به مدت 2 دقیقه با سرعت زیاد (150 دور در دقیقه) سپس به مدت 20 دقیقه با سرعت کم ( 40 دور در دقیقه) مخلوط شده سپس محتویات هر یک به استوانه های مدرج انتقال داده شد و به مدت 30 دقیقه به آن ها اجازه ته نشینی داده شد، بدین وسیله میزان بهینه ماده منعقدکننده تعیین گردید.        

پس از تعیین میزان بهینه ماده منعقدکننده و pH بهینه آن، اقدام به آنالیز محلولهای منعقد شده گردید (11). میزان کدورت با دستگاه کدورت سنج Eutech TB 100 اندازه­گیری شده و با واحد NTU بیان شده است. اندازه­گیری COD طبق روش رفلاکس بسته به روش کالریمتری مطابق روش­های استاندارد آزمایش آب و پساب انجام شد طبق این روش، واکنش­گرهای COD به 5/2 میلی­لیتر از نمونه در یک ظرف مخصوص اضافه شده و برای هضم به مدت 2 ساعت در دمای 150 درجه سانتی­گراد در دستگاه ترموراکتور قرار گرفت. بعد از خنک شدن ظرف, جذب محلول در طول موج nm 600 توسط فتومتر خوانده شد و از روی منحنی کالیبراسیون, میزان COD تعیین گردید (10).

نتایج و بحث

1- تأثیر غلظت ماده منعقدکننده PACl در حذف آلاینده­ها

در فرآیندهای انعقاد و لخته­سازی، کارایی حذف مواد آلی طبیعی (NOM) به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که عبارتند از: pH، غلظت مواد منعقدکننده و نوع مواد منعقدکننده. در هر حال در بین این فاکتورها، pH و غلظت مواد منعقدکننده بیشترین تأثیر را در کارایی این فرآیند دارند (12).  در شکل 1 درصد حذف COD پساب بر حسـب غلظت­های مختلف PACl نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می­شود که افزایش غلظت PACl اثر کمی بر افزایش میزان حذف COD دارد و غلظت­های خیلی بالا ( بالاتر از 1000 میلی گرم بر لیتر) سبب کاهش میزان حذف می­شود.

 

 

 

شکل1- اثر غلظت های مختلفPACL  در حذفCOD  پساب

 

 

 

 

در شکل 2 درصد حذف کدورت پساب بر حسب غلظت­های مختلف PACl آورده شده است. همان­طور که مشاهده می­شود غلظت­های پایین PACl در حذف کدورت پساب بیشتر مؤثر است و می­توان گفت با افزایش غلظت PACl، درصد حذف کدورت کاهش می­یابد. در دزهای پایین PACl، تنها مکانیسم برای بی­ثبات کردن ذرات کلوئیدی، خنثی سازی است (13). در غلظت­های پایین با کاهش نیروهای الکترواستاتیکی توده­های بیشتری شکل می­گیرد که منجر به کاهش کدورت می­شود. این پدیده می­تواند به دلیل واکنش بین ذرات معلق کلوئیدی موجود در پساب با ماده منعقدکننده PACl باشد (12).

 

 

 

شکل2- اثر غلظت های مختلف PACL در حذف کدورت پساب

 

 

 

همان طور که شکل 3 نشان می دهد میزان حذف TS و COD تا حدودی مشابه یکدیگر است، این موضوع ممکن است به دلیل حجم بالای جامدات معلق آلی موجود در پساب باشد (6)‍‍‍. به طور کلی یافته­ها نشان دهنده این است که حذف حدود 86 درصد COD، 96 درصد کدورت و 90 درصد TS با به کار بردن 785 میلی گرم بر لیتر PACl امکان پذیر است که با نتایج Ahmad و همکاران در سال 2008 مطابقت دارد.

 

 

 

 

شکل 3- اثر غلظت های مختلف PACL در حذف TS


 

 


2- اثر pH اولیه پساب در حذف آلاینده­ها

 

شکل­های 4 تا 6 اثر pH اولیه پساب را بر روند حذف کدورت، COD و TS در غلظت ثابت PACl نشـان می­دهد. در شکل 4 مشاهده می­شود که ماده منعقدکننده PACl در محدوده pH بین 4 تا 7 بهترین کارایی را دارد. مهم­ترین دلیل برای چنین رفتاری این است که در  pHپایین، حضور ذرات آلومینیوم باعث خنثی سازی ذرات آنیـونی آلاینده­ها شده و ته­نشین سازی بهتر انجام می­شود از طرفی آلاینده­های اصلی و مقاوم پساب کاغذسازی در شرایط اسیدی نا­محلول هستند (1).

 

 

 

شکل4- اثرPH  اولیه پساب در حذف کدورت

 

با توجه به شکل 5، در pH های قلیائی (5/7 تا 10) میزان حذف COD کاهش قابل ملاحظه­ای می­یابد به گونه­ای که این

میزان از 82 درصد به 67 درصد کاهش می­یابد (6).

 

 

 

 

شکل 5- اثرPH  اولیه پساب در حذف COD

 

 

به طور کلی در pH بهینه برابر با 7، حد.ود 88 درصدCOD، 87 درصد TS و 91 درصد کدورت پساب کاهش می­یابد. نتایج این تحقیق نشان داده است که pH نقش موٴثری در فرآیند انعقاد داشته و در یک دامنه وسیع pH امکان عملیات انعقاد وجود دارد. بررسی نتایج مطالعات قبلی نیز حاکی از آن است که pH به نحو موثری بر انجام فرآیند انعقاد و لخته­سازی تاثیر گذار است (14)‍‍.

 

 


شکل 6- اثر  PHاولیه پساب در حذفTS


نتیجه­گیری

 

با توجه به مطالعات انجام شده مشخص شد که ماده منعقدکننده­ PACl قادر است قسمت اعظم آلاینده­های پساب­ کارخانه کاغذسازی را حذف نماید و حذف حدود 88 درصد COD،90 درصد  TS و 93 درصد کدورت پساب قابل دست­یابی است. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده, غلظت PACL 785 میلی گرم برلیتر و pH اولیه پساب برابر 7 بهینه شد. با توجه به عدم تولید انبوه پلی آلومینیوم کلراید در کشورمان و نیز قیمت بالای آن، علی رغم مزایای عمده PACl و قدرت بالای آن در انجام فرآیند انعقاد و لخته­سازی و کاهش آلاینده­ها، کاربرد آن از لحاظ اقتصادی زیاد مقرون به صرفه نیست. با توجه به این که اغلب جامدات موجود درپساب کاغذسازی، ترکیبات آلی می­باشند روش انعقاد کارآیی مناسبی در تصفیه پسابی با این شرایط را دارد (1). با توجه به مطالعات انجام شده توسط دیگران، مشخص شده که فرآیند انعقاد و لخته­سازی بر روی افزایش قابلیت تجزیه پذیری زیستی پساب کاغذ­سازی اثر مثبت دارد و نسبت BOD/ COD بالای این پساب را که از محدودیت­های تصفیه بیولوژیکی آن است پایین می­آورد. بنابراین این روش را می­توان به عنوان یک مرحله پیش تصفیه قبل از تصفیه بیولوژیکی به کار برد (4).

تشکر و قدردانیاز سرکار خانم مهندس حق­دوست کارشناس آزمایشگاه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی که در پیشرفت علمی این کار تحقیقاتی یاری نمودند, کمال تشکر را داریم هم­چنین از ریاست محترم دانشکده, جناب آقای دکتر حمید رضا صادقی که محیطی آرام همراه با امکانات آموزشی را فراهم نمودند تشکر و قدردانی می­نماییم.

منابع

 1.  1.      قدبنان، شعبان، چالکش امیری، محمد و مؤیدی خسرو­شاهی، حسین؛ بررسی اثر منعقدکننده­های فلزی بر روی انعقاد و لخته­سازی آلاینده­های پساب خروجی از زلال­سازهای لجن فعال واحد کاغذسازی سولفیت، هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 9-6 آبان 1381، 659-664
  1. Tambosi, J.L., D.M.D., Schirmer, W.N., Jose, H.J., Moreira, R.D, 2006. Treatment of paper and pulp wastewater and removal of odorous compounds by a fentone- like process at the pilot scale. Chem Technol Biotechnol 81: p. 1426-1432.
  2. Wang, J.P., Chen, Y.Z., Ge, X.W., Yu, H.Q., 2007. “Optimization of coagulation-flocculation process for a paper-recycling wastewater treatment using response surface methodology”. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 302(1-3), 204-210.
  3. Latorre, A., Malmqvist, A., Lacorte, S., Welander, T., Barcelo, D., 2007. Evaluation of the Treatment Efficiencies of Paper mill Whitewaters in Terms of Organic Composition and Toxicity, Environmental Pollution, 147: 648-655.
  4. Yilmaz, T., Y.A., Basibuyuk, M , 2008. Comparison of the performance of mesophilic and thermophilic anaerobic filters treating paper mill wastewater. Bioresource Technology, 99, p. 156-163.
  5. Ahmad, A.L., Wang, S.S., Tang, T.T., Zuhairi, A., 2008. Improvement of alum and PACl coagulation by polyacrylamides (PAMs) for the treatment of pulp and paper mill wastewater. Chemical Engineering Journal, 137(3): p. 510-517.
  6. Pala, A., Tokat, E., 2002: Color from Cotton Textile Industry Wastewater in an Activated Sludge System with Various Additives: Water Research, 36: 2920-2925.
  7. Ben Mansor, I., Kesentini, I., 2008. Treatment of Effluents from Cardboard Industry by Coagulation- Electroflotation, Journal of Hazardous Materials, 153:  1067-1070.
  8. Wang, D., Sun, W., Xu, Y., Tang, H., Gregory J., 2004.Speciation stability of inorganic polymer flocculation- PACL. Colloids and Surfaces, 243,1-10.
  9. APHA, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 1998. 20th ed American Public Health Association/American Water Works Association/Water., Environment Federation, Washington, DC.
 2. روشنی، بابـک، شاه­منـصـوری، محـمد­رضـا و صیـد­محمدی، عبدالمطلب؛بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرآیند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره 2 سال هشتم زمستان1382، 67-75.
  1. Zayas, T., Romero, V., Salgado, L., Meraz, M., Morales, U., 2007. Applicability of coagulation/flocculation and electrochemical processes to the purification of biologically treated vinasse effluent. Separation and Purification Technology, 57(2): p. 270-276.
  2. Huang, C., P.J.R. 2002. “Coagulation approach to water treatment Encyclopedia of surface and colloid Science”. Marcel Dekker Inc, New York, 210-222.
  3. Berna, J.L., Morenoand, A., Ferrer, J. 1997.The Behavior of LAS in the environment. Chem. Technol Biotechnol, 500, 387-398

 

 

 

 

 [1]- کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.

[2]- دانشیار، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس*(مسئول مکاتبات).

[3]- استادیار، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس.

4- دانشجوی دکترا مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.

 

 

 

 

 

 1.  1.      قدبنان، شعبان، چالکش امیری، محمد و مؤیدی خسرو­شاهی، حسین؛ بررسی اثر منعقدکننده­های فلزی بر روی انعقاد و لخته­سازی آلاینده­های پساب خروجی از زلال­سازهای لجن فعال واحد کاغذسازی سولفیت، هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 9-6 آبان 1381، 659-664
  1. Tambosi, J.L., D.M.D., Schirmer, W.N., Jose, H.J., Moreira, R.D, 2006. Treatment of paper and pulp wastewater and removal of odorous compounds by a fentone- like process at the pilot scale. Chem Technol Biotechnol 81: p. 1426-1432.
  2. Wang, J.P., Chen, Y.Z., Ge, X.W., Yu, H.Q., 2007. “Optimization of coagulation-flocculation process for a paper-recycling wastewater treatment using response surface methodology”. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 302(1-3), 204-210.
  3. Latorre, A., Malmqvist, A., Lacorte, S., Welander, T., Barcelo, D., 2007. Evaluation of the Treatment Efficiencies of Paper mill Whitewaters in Terms of Organic Composition and Toxicity, Environmental Pollution, 147: 648-655.
  4. Yilmaz, T., Y.A., Basibuyuk, M , 2008. Comparison of the performance of mesophilic and thermophilic anaerobic filters treating paper mill wastewater. Bioresource Technology, 99, p. 156-163.
  5. Ahmad, A.L., Wang, S.S., Tang, T.T., Zuhairi, A., 2008. Improvement of alum and PACl coagulation by polyacrylamides (PAMs) for the treatment of pulp and paper mill wastewater. Chemical Engineering Journal, 137(3): p. 510-517.
  6. Pala, A., Tokat, E., 2002: Color from Cotton Textile Industry Wastewater in an Activated Sludge System with Various Additives: Water Research, 36: 2920-2925.
  7. Ben Mansor, I., Kesentini, I., 2008. Treatment of Effluents from Cardboard Industry by Coagulation- Electroflotation, Journal of Hazardous Materials, 153:  1067-1070.
  8. Wang, D., Sun, W., Xu, Y., Tang, H., Gregory J., 2004.Speciation stability of inorganic polymer flocculation- PACL. Colloids and Surfaces, 243,1-10.
  9. APHA, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 1998. 20th ed American Public Health Association/American Water Works Association/Water., Environment Federation, Washington, DC.
 2. روشنی، بابـک، شاه­منـصـوری، محـمد­رضـا و صیـد­محمدی، عبدالمطلب؛بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرآیند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره 2 سال هشتم زمستان1382، 67-75.
  1. Zayas, T., Romero, V., Salgado, L., Meraz, M., Morales, U., 2007. Applicability of coagulation/flocculation and electrochemical processes to the purification of biologically treated vinasse effluent. Separation and Purification Technology, 57(2): p. 270-276.
  2. Huang, C., P.J.R. 2002. “Coagulation approach to water treatment Encyclopedia of surface and colloid Science”. Marcel Dekker Inc, New York, 210-222.
  3. Berna, J.L., Morenoand, A., Ferrer, J. 1997.The Behavior of LAS in the environment. Chem. Technol Biotechnol, 500, 387-398