مروری بر تولید زیست سوخت اتانول با استفاده از فرآوری زیستی زیست توده

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جهت حفظ منابع فسیلی به عنوان مهمترین منبع تامین انرژی بشر نیازمند یافتن منابع تجدیدپذیری برای این مواد است. از جمله گزینه‌های پیش رو زیست‌توده‌ است که قابلیت تبدیل به زیست‌سوخت‌ها را دارد. از جمله مهم‌ترین زیست‌سوخت‌های تولید شده اتانول است که به عنوان بهترین جایگزین برای بنزین شناخته شده است. تبدیل زیست‌توده به زیست‌سوخت طی یکی از فرآیندهای زیست‌پالایی به نام تبدیل زیستی انجام می‌شود که در آن ابتدا محتوای کربوهیدراتی زیست‌توده به قندهای ساده تبدیل شده، سپس قندها به اتانول تخمیر شوند. با توجه به ساختار سخت تجز‌یه‌شونده‌ی مواد لیگنوسلولزی انجام روش پیش‌تیمار ضروری به نظر می‌رسدکه روش‌های متفاوتی پیشنهاد شده از جمله تیمارهای فیزیکی و شیمیایی. در مرحله قندسازی، زیست‌توده‌ی تیمار شده تحت اثر آنزیم‌های تجزیه‌کننده قرار می‌گیرد که بسته به نوع آنزیم‌های استفاده شده قندهای 5 یا 6 کربنه یا هردونوع تولید می‌شود و بر این اساس نوع میکروارگانیسم تخمیر کننده انتخاب می‌شود. برای بالا بردن بازده نهایی تجزیه و تخمیر، معمولا این دو مرحله را به‌صورت همزمان انجام می‌دهند. یکی از ابعاد مهم تحقیقات در زمینه تولید زیست‌سوخت‌ها بخصوص اتانول معطوف به توسعه روش‌های تخمیری بوده تا بازده نهایی تولید را افزایش دهند که مهمترین این تحقیقات می‌توان به روش تخمیر دوفازی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات