پتانسیل سنجی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با منابع انرژی زمین گرمایی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه انرژیهای نو و محیط زیست

2 دانشجو

چکیده

بهره‌برداری از انرژی زمین گرمایی برای گرمایش محیطی و منطقه‌ای، یکی از مناسب‌ترین و متداول‌ترین روش‌های استفاده مستقیم از حرارت زمین است که چندین دهه تجربه در مناطق وسیعی از جهان، باعث کسب اطلاعات مفیدی از نحوة اجرای پروژه‌های زمین گرمایی و نتایج حاصله گردیده است.

این تحقیق به بررسی اقدامات اولیه انجام شده جهت استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی پرداخته و در ادامه به کمک نرم افزار GIS و اطلس زمین گرمایی ایران ، شهرهای واقع در حوزه‌های زمین گرمایی را مورد شناسایی قرار می‌دهد.

در ادامه به بررسی میزان مصرف 4 حامل اصلی انرژی (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز طبیعی) در بخش خانگی، تجاری و عمومی جهت مصارف گرمایشی در شهر های فوق‌الذکر پرداخته و در نهایت ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی حاصل از جایگزینی سیستم گرمایشی متعارف با انرژی زمین گرمایی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که در صورت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی با کاربری گرمایش ساختمان ها و فضاهای خانگی، تجاری و عمومی در شهرهای واقع در حوزه‌های زمین گرمایی سالانه چه مقدار صرفه جویی در حامل‌های انرژی فوق خواهیم داشت که می‌تواند برای صادرات اختصاص یافته و درآمد زیادی را عاید کشور نماید.

کلیدواژه‌ها