بازیافت آب مرحله بطری شوی کارخانه نوشابه سازی با استفاده از کربن فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جذب سطحی با استفاده از کربن فعال از جمله فرایند های موثر در زمینه حذف ریز آلاینده ها  می باشد. کربن فعال به دلیل داشتن نسبت بالای سطح به حجم به جرم به عنوان جاذب سطحی مناسبی در حذف آلاینده های بودار و تر کیبات آلی از کاربرد گسترده ای بر خوردار است.پساب مرحلهء بطری شوی صنایع نوشابه سازی حاوی ترکیبات آلی ناشی از ته مانده شیشه نوشابه  و فضولات موجودات موذی مانند موش در انبار شیشه است که از نظر شاخص های آلودگی  مانند C.O.D، T.D.S،N.T.U و ... تفاوت قابل ملاحظه ای با آب شهر دارد. در یک دوره 5 ماهه عملکرد کربن فعال در جذب آلاینده های موجود در پساب مرحله بطری شوی مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با آن ایزوترم های جذب لانگمیر و فروندلیچ ترسیم گردید. نتایج حاصل از داده های جذب نشان می دهد که مدل لانگمیر از همبستگی بهتری نسبت به فروندلیچ برخوردار می باشد،علاوه بر این ظرفیت جذب کربن فعال با کاهش  PH به طور چشمگیری افزایش می یابد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اگر از کربن فعال جهت جذب آلودگی های پساب مرحله بطری شویی استفاده شود مصرف آّب تا 41%در چرخه نوشابه سازی  صرفه جویی  می شود.

کلیدواژه‌ها